رئیس گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد