افتتاح دو مدرسه و خشت‌گذاری یک هنرستان فنی دخترانه در دهاقان