اعلام‌ آمادگی وزارت خارجه برای تامین واکسن کرونا بر اساس نیاز کشور