آخرین روند واکسیناسیون کرونا در جمعیت هدف بالای ۱۲ سال