اخبار بیشتر نشریات الکترونیک

  • مدیریت شهر از دریچه برنامه هفتم توسعه کشور

    مدیریت شهر از دریچه برنامه هفتم توسعه کشور

    با توجه به گذشت بیش از پنج سال از تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه، تدوین برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور در دستور کار دولت قرار گرفت؛ با توجه به نقش این برنامه در راهبری فعالیت‌ها و اقدامات قوا، به‌ویژه قوای مجریه و مقننه، می‌طلبد که توجه مناسبی به تمام حوزه‌ها به‌ویژه مدیریت شهری داشته باشد.

پربازدیدترین ماه