بــه عقیده کارشناســان، محیط زیســت شــهری خوب می توانــد موجــب شــادی و احســاس رضایــت مــردم از زندگی شان شود. هرچه محیط زیست مناسب تر باشد، مردم شادتر خواهند بود. سرزندگی، امنیت،پیاده مداری و رضایت شهروندان از شاخصه های شهر شاد است.

برای دانلود اینفوگرافیک در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.