پروژه های عمرانی شهید اردستانی و فرزانگان

مرحله نخست عملیات بتن‌ریزی پروژه تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید اردستانی انجام شد. این عملیات شامل ۶ مرحله است که ۵ مرحله آن در فواصل زمانی مشخص اجرا خواهد شد.

پروژه تقاطع غیرهمسطح فرزانگان نیز در حال تکمیل است.

برچسب‌ها