جستجوگری نقاشان دهه نودی

به مناسبت روز جهانی موزه، کودکان نقاش - از خانه کودک شهرداری اصفهان - در موزه هنرهای معاصر اصفهان گردهم آمدند تا نقاشی های هنرمند نامدار اصفهان، زنده یاد امان الله طریقی را سوژه نقاشی خود قرار دهند.

برچسب‌ها