مسابقات بانوان جام بانوی قدسیان

مسابقات بانوان جام بانوی قدسیان در رشته های تیروکمان، اسکواش و بدمینتون با معرفی نفرات برتر برگزار شد.

برچسب‌ها