مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم در آستان مقدس سیدالکریم

آیین جزء خوانی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان در آستان مقدس سیدالکریم حضرت ابراهیم بن موسی بن جعفر برگزار می شود.

برچسب‌ها