اولین موزه خصوصی کتب و نسخ خطی کشور

موزه "پیده" اولین موزه خصوصی کتب و نسخ خطی کشور در فولادشهر اصفهان است که به همت "داریوش پبدنی" جمع‌آوری شده، مجموعه‌ای منحصر به فرد و پربار که پژوهشکده‌ای از گذشته است.

این موزه که در میان شهر و در زیرزمین پاساژ قدیمی فولاد شهر به نام پاساژ کوثر قرار گرفته، مجموعه ای کوچک اما ارزشمند از  کتب، اسناد و دیگر آثار خطی است که با عشق این مرد بختیاری رقم خورده است. در این مجموعه بیش از سه هزار نسخه ثبت شده وجود دارد.

برچسب‌ها