به بهانه روز معلم/

عشقی از جنس سکوت

از میان برداشتن محدودیت از معلولیت دانش‌آموزان، هنر می‌خواهد؛ هنری که باید آمیخته با عشق باشد تا ساعت‌ها بتوانی در سکوت فضا و فریاد نگاه‌هایی که آموزش را طلب می‌کنند دوام بیاوری.

معلمان هنرستان کاردانش میر این عشق را هر روز تکرار می‌کنند و با صبر و لبخند آنچه را که در چنته دارند برای دانش‌آموزانشان عرضه می‌کنند.

روز معلم بهانه‌ای شد تا گوشه‌ای از باغبانی عاشقانه آنها را به نظاره بنشینیم.

برچسب‌ها