عیدانه شهر

اصفهان با فرار رسیدن بهار تن پوش خود را نو کرد و به استقبال میهمانانش رفت که علاوه بر آثار تاریخی شهر با دیگر زیبایی های آن که به همت شهرداری در خیابان ها و معابر به نمایش گذاشته شده است قاب هایی را به خاطره ثبت می کنند.

برچسب‌ها