سرزمین من

باید دور تا دور ایران را بگردی تا این جمله که «سرای من زیباست» را درک کنی؛ شاید تنها تصویر باشد که بتواند این زیبایی ها را ثبت کند آن هم در زیباترین فصل خدا؛ بهار.

برچسب‌ها