سبز مثل باغبان

باغ گل ها چون نگارستانی دلپذیر و مرواریدی درخشان در شهر اسطوره ای می درخشد؛ این شکوه و زیبایی مدیون دستان زحمت کش و پر از مهر باغبانی است به نام "مهدی مقیمی" که به عشق گل و گیاه، شغل باغبانی را انتخاب کرده است.

او هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۴ بعدازظهر با دستانی چروکین اما پر از مهر، گل‌ها را از گلدان جدا و به دل خاک می‌سپارد تا بهشتی زیبا بیافریند.

برچسب‌ها