بستن آب زاینده رود در روزهای منتهی به سال نو بستر رودخانه را رفته رفته به برهوتی خشک تبدیل می کند، این روزها گویی رودخانه زاینده رود به مردابی شبیه شده است و قطع دوباره آب کورسوی امید پرندگان مهاجری که به شوق دیدار زاینده رود آمده بودند را خاموش کرد.

 از اوایل دهه ۸۰ تاکنون، زاینده رود تبدیل به رودخانه ای فصلی شده که هربار به سبب باز و بسته شدن های مقطعی آب، شاهد کوچ غم انگیز پرندگان مهاجر و مرگ حیات زیستمندانش است. تکرار این تراژدی، تصویری دیگر از قصه پر غصه زاینده رود است. پس از حدود ۲۰ ماه ، هشتم بهمن ماه سال جاری آب در رودخانه زاینده رود برای استفاده کشاورزان به مدت ۲۰ روز بازگشایی شد. اما این روزها در آستانه نوروز و ورود گردشگران به اصفهان، زاینده رود دوباره آب ندارد.  

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.