زاینده‌رودی برای تمام ایران

هوای دلنشین اصفهان و بازگشایی آب زاینده‌رود و همزمانی آن با تعطیلات دهه فجر مسافران زیادی را از سراسر کشور راهی این شهر کرده تا شریک شادی بازگشت زنده‌رود با مردمان نصف‌ جهان شوند.

برچسب‌ها