عکاس: مجید اسلامدوست

صدای انقلاب

زیر پوست شهر، حوالی خانه‌های وصل شده به بازاچه‌های قدیم، محله "پشت بارو" اصفهان است؛ مکانی که فاصله چندانی با خیابان‌های سال‌های انقلاب در این شهر نداشته و در دل خود مردی را پنهان کرده است.

این مرد یادگار سال‌های آغاز انقلاب، البته نه از سال ۵۷ که از نقطه ابتدایی آن یعنی دهه چهل است؛ سال‌هایی که عجین شده با دم حضرت روح‌الله و نطق‌های روشنگرانه‌اش که از همان ابتدا بوی انقلاب می‌داد.

محمدرضا شاهنگی ملقب به مشکین، پیرمرد سالخورده‌ای است که مجموعه‌ای از نوارکاست‌های سال‌های انقلاب را در زیر زمین خانه خود نگهداری می‌کند؛ او با دستگاه ضبط خود تبدیل به یکی از رویش‌های مردمی انقلاب شده و یکی از کسانی بوده که در جوانه زدن انقلاب در اذهان ستم دیده مردم ایران نقش بزرگی ایفا کرده است.

برچسب‌ها