اینفوگرافیک

اصفهــان؛شهردوستدار کودک

شهر دوستدار کودک، شهری است که نیازهای کودکان را در کانون توجه قرار داده و تلاشی است در راستای توسعه، مناسب سازی، بسترسازی از منظر کالبدی و اجتماعی شهر برای فعالیت کودکان تا آنها نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر زندگی کنند.

برای دانلود اینفوگرافیک در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید.

برچسب‌ها