اینفوگرافیک

نگاهی به عملکرد اداره حمل و نقل مسافر در استان اصفهان

در این اینفوگرافیک نیم نگاهی به عملکرد اداره حمل و نقل مسافر در استان اصفهان انداخته ایم.

برای دانلود اینفوگرافیک در اندازه اصلی اینجا کلیک کنید.

برچسب‌ها