آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب اصفهان

صبح امروز _چهارشنبه ۱۸ مهر ماه_ آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز اصفهان برگزار شد.در این مراسم از زحمات چهار ساله حسن رحیمی، دادستان سابق اصفهان تقدیر و علی اصفهانی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب اصفهان معرفی شد.

برچسب‌ها