برداشت انگور از مزارع شهر تیران

جشنواره فرهنگی انگور تیران از ۱۵ تا ۱۹ شهریور برگزار شده است و نمایشگاه و فروشگاه های این رخداد فرهنگی تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

برچسب‌ها