دیدار مدیران بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان با دکتر نوروزی

صبح امروز مدیران بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با دکتر نوروزی دیدار وگفتگو کردند وپس از این دیدار پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان وجنوب ایران با دکترنوروزی دیدار داشتند.

برچسب‌ها