کامیون کشنده حامل گاز مایع پیش از ظهر امروز (پنج شنبه) در محور آزادگان واژگون شد. علت این حادثه عدم توانایی راننده در کنترل خودرو هنگام عبور از دور برگردان و سرعت بالای این کامیون بوده است.