افت مجدد شاخص کل تا سطح یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با افت ۷۱۶ واحدی به سطح یک میلیون ۵۱۳ هزار ۷۱۷ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد ۳۸۸ واحدی در سطح ۴۲۱ هزار ۴۸۱ واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز صندوق توسعه ملی از واریز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد. شورای عالی بورس دستورالعمل انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی را تصویب کرد. حجم معاملات شش میلیارد و ارزش معاملات حدود سه هزار ۶۰۰ میلیارد تومان بود. در گروه خودرویی‌های خکاوه رشد ۱۰ درصدی داشت. تفارس مجدد به صف خرید نشست، انرژی سه رشد پنج درصد داشت. گروه پالایشی روند منفی تجربه کردند و در بین آنها شپنا افت ۱.۶ درصد داشت.

در گروه کانی‌های غیر فلزی کس را رشد شش درصدی داشت. دارا یکم و پالایش یکم هردو منفی بودند. در گروه محصولات فلزی فاذر رشد ۹ درصد داشت. در گروه مواد شیمایی شکربن رشد پنج درصد داشت. نمادهای بفجر، وغدیر و مبین بیشترین تأثیر مثبت و نمادهای شپنا، فارس، نوری، شبندر، شتران بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل به جای گذاشته‌اند.

بیشترین حجم معاملات را گروه خودرو و بانک‌ها به خود تخصیص داده‌اند. برترین گروه‌های صنعت بر اساس ارزش معاملات گروه‌های خودرو، فلزات، فراورده‌های نفتی است.

بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با رشد افت ۷۱۶ واحدی به سطح یک میلیون ۵۱۳ هزار ۷۱۷ واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد ۳۸۸ واحدی در سطح ۴۲۱ هزار ۴۸۱ واحد قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۲۰۸

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۱۷۰

شاخص کل فرابورس هم امروز با افت ۲۷ واحدی به سطح ۲۰ هزار ۴۱۱ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۳۵

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۴۸

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۳۶ هزار ۵۱۰ و ۴۰ هزار ۲۳۱ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب شش میلیارد ۵۸ و ۳ میلیارد ۹۹۴ برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

۱. شپنا

۲. خگستر

۳. خودرو

۴. شستا

۵. فاذر

بیشترین حجم معامله

۱. شپنا

۲. خگستر

۳. شستا

۴. آسیاتک

۵. سابیک

بیشترین افزایش قیمت

۱. فاذر

۲. کس را

۳. تکمبا

۴. کخاکح

۵. کمنگنزح

بیشترین کاهش قیمت

۱. سیمرغ

۲. سکرد

۳. خاذین

۴. خپویش

۵. پلاسک

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

افت مجدد شاخص کل تا سطح یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد

حمایت: محدوده یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۵۳۰ هزار واحد.

پیش بینی: افت مجدد تا سطح یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد.

مهم ترین‌های بازار

دستورالعمل انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی در شورای عالی بورس تصویب شد

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: شورای عالی بورس دستورالعمل انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی را تصویب کرد.

وی تصریح کرد: هدف از انجام معاملات «گواهی صرفه‌جویی انرژی» در بورس انرژی استفاده از مکانیزم تشویقی برای استانداردسازی مصرف صنایع است تا از طریق این مکانیزم، گاز صرفه‌جویی شده توسط صنایع در اختیار خودشان قرار گیرد و آنها بتوانند تا چند سال به فروش گاز صرفه‌جویی شده خود بپردازند.

صندوق توسعه ملی از واریز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد

مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست صندوق توسعه ملی اعلام کرد: صندوق توسعه ملی در راستای اجرای قرارداد منعقده با صندوق تثبیت بازار سرمایه مبنی بر واریز ماهیانه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان، در مرحله جدید ۱,۰۰۰ میلیارد تومان دیگر واریز انجام داده است. اکنون که پرداخت صندوق به ۵,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است تا تکمیل مبلغ ۱۲ هزار میلیاردی، باید ۷,۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شود.

شرانل در خرداد

در سومین ماه سال مالی نفت ایرانول توانسته است فروشی برابر ۱,۱۲۸ میلیارد تومان داشته باشد. فروش سه ماهه امسال رشد ۹۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری فروش مقداری شرکت برابر ۵۳ هزارمتر مکعب ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۴۸ هزارمتر مکعب بوده است. شرانل در این ماه نیز تولید ۴۹ هزارمتر مکعب را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۴۸ هزارمتر مکعب بوده است تولید سه ماهه امسال رشد ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۲۱۳,۹۵۷ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۵۱,۹۸۷ ریالی استوار بوده است.

جم پیلن درخرداد

در سومین ماه سال مالی جم پیلن توانسته است فروشی برابر ۸۹۲ میلیارد تومان داشته باشد. فروش سه ماهه امسال رشد ۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری فروش مقداری شرکت برابر ۲۳ هزارتن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۲۱ هزارتن بوده است.

جم پیلن در این ماه نیز تولید ۲۲ هزارتن را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۲۱ هزارتن بوده است تولید سه ماهه امسال کاهش ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۳۸۴,۳۳۶ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۳۶۰,۸۳۴ ریالی استوار بوده است.

خودرو درآمد فروش دو برابری نسبت به ماه گذشته خود را ثبت کرد

روند تولید ایران خودرو طی سال جاری افزایشی بود. خودرو در فروردین ماه ۵۸ هزار دستگاه تولید داشت که درصد بالای آن مطابق روند قبلی متعلق به گروه پژو بود. میانگین تولید ماهانه سال گذشته ۳۷,۵۰۰ دستگاه بود که در سال جاری به ۴۱,۳۰۰ دستگاه رسیده است. مقدار فروش خردادماه نسبت به اسفندماه که معمولاً ماکزیمم میزان فروش این شرکت طی سال به حساب می‌آید، برابری می‌کند. روند فروش از ۳۳ هزار دستگاه در فروردین به ۴۳,۶۰۰ دستگاه در اردیبهشت‌ماه و به ۵۹ هزار دستگاه در خردادماه رسید میانگین نرخ فروش دستگاه‌های گروه پژو ۱۶۷ میلیون تومان است که افزایش ۱۰ درصدی را نسبت به اسفندماه نشان می‌دهد. مبلغ فروش ۱۸,۴۳۰ میلیارد تومانی در خردادماه، ۵۰ درصد نسبت به اردیبهشت را نشان می‌دهد که عمده دلیل آن افزایش تعداد دستگاه‌های به فروش رفته است.

فروش عالی فملی در خرداد ماه

ملی مس ایران در خرداد ماه فروش ۹،۷۰۹ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. میانگین فروش ماهیانه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶،۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. فروش سه ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد رشد داشته است و میانگین مبلغ فروش ماهانه شرکت نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد را ثبت کرده است. مقدار تولید کاتد در خرداد ماه ۲۵،۶۴۳ تن بوده است. میانگین تولید ماهانه نسبت به سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است. همچنین مقدار فروش خرداد ماه کاتد ۳۴،۴۴۷ تن گزارش شده است. در این ماه شرکت حدوداً ۱۰ هزار تن از موجودی کالای پایان دوره سال مالی قبل را بفروش رسانده است. نرخ فروش محصول کاتد در خرداد ماه با کمی افت نسبت به ماه گذشته مبلغ ۲،۶۱۴،۸۲۳ ریال به ازای هر کیلوگرم ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد رشد داشته است.

کگهر رشد مبلغ فروش نسبت به ماه گذشته!

در سومین ماه سال مالی، سنگ آهن گوهر زمین توانسته است فروشی برابر با ۲,۰۸۰ میلیارد تومان داشته باشد. در ماه جاری فروش مقداری کلوخه برابر ۸۸۴ هزار تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته ۷۵۰ هزار تن بوده است. نسبت به ماه گذشته مقدار فروش کلوخه ۲۰ درصد افزایش داشته است. کگهر در این ماه تولید ۱,۳۳۰,۰۰۰ تنی کلوخه را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولید این محصول برابر ۱,۳۷۰,۰۰۰ تن بوده است. نرخ فروش کلوخه، سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره و گندله در ماه خرداد به ترتیب برابر ۱۲,۳۸۰، ۱۴,۰۷۰، ۲۹,۷۷۰ و ۴۲,۶۰۰ بوده است. میانگین نرخ محصولات نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

نقشه بازار

افت مجدد شاخص کل تا سطح یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد

کد خبر 584929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.