رشد بورس به کمک "شبریز"

بازار بورس امروز با رشد سه هزار ۱۸۰ واحدی توانست به محدوده یک میلیون ۵۲۵ هزار ۴۶۱ واحد برسد، در بازار بورس ۲۲۴ نماد و در بازار فرابورس ۱۶۴ نماد روند مثبت داشتند، شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۳۵ واحدی به محدوده ۲۰ هزار ۹۴۰ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار امروز تفاوت چندانی با بازار دیروز نداشت تا جایی که شبریز بازگشایی شد و در زمان حراج ناپیوسته رشد ۱۶ و در پیوسته به رشد ۲۲ درصدی رسید و تأثیر دو هزار ۲۴ واحدی بر بازار گذاشت.

پالایش یکم افت ۰.۵۵ درصد و دارا یکم رشد ۰.۳۷ درصدی را تجربه کردند.

بیشترین نمادهای تأثیرگذار مثبت در بازار بورس امروز به ترتیب شبریز، وتجارت، حکشتی، وبملت، وبصادر، شپنا و بوعلی بودند و نمادهای فملی، نوری، فولاد، کگل، شستا و خودرو بیشترین تأثیر منفی را بر بازار امروز داشتند اما در مجموع وزن اثر مثبت بیشتر بود و منجر به رشد شاخص کل شد.

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بازار بورس تهران با رشد سه هزار ۵۲۵ واحدی به سطح یک میلیون ۵۲۵ هزار ۴۵۰ واحد رسید، شاخص کل هم وزن با رشد چهار هزار ۲۴۶ واحدی در سطح ۴۱۹ هزار ۳۵۲ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار رشد ۰.۲۰ درصدی و شاخص هم‎وزن رشد ۱.۲۰ درصدی را تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۲۲۴

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۱۵۱

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با کاهش ۳۵ واحدی به سطح ۲۰ هزار ۹۴۰ واحد رسید و نسبت به روز گذشته کاهش ۰.۱۷ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۶۵

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۴۱

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۵۵ هزار ۲۹۰ و یک میلیون ۷۷۰ هزار ۸۸۱ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۹ میلیارد ۵۶۳ و سه میلیارد ۶۷۵ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

۱- کمند

۲- دارایکم

۳- وبصادر

۴- خگستر

۵- کیان

بیشترین حجم معامله

۱- وبصادر

۲- خگستر

۳- خودرو

۴- وتجارت

۵- شستا

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

حمایت: یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۵۵۰ هزار واحد.

پیش بینی: حرکت تا محدوده یک میلیون ۵۵۰ هزار واحدی.

مهم ترین‌های بازار

در چهارمین ماه سال مالی کویر تایر توانسته است فروشی برابر ۱۴۲ میلیارد تومان داشته باشد. فروش چهار ماهه امسال رشد ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

در ماه جاری فروش مقداری شرکت برابر ۲.۲ هزار تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۲.۵ هزار تن بوده است. پکویر در این ماه نیز تولید ۲.۸ هزار تن را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۲.۵ هزار تن بوده است تولید چهار ماهه امسال رشد ۱۱% نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۶۳۷,۸۰۰ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۶۵۳,۷۶۹ ریالی استوار بوده است.

نگاهی به گزارش شبصیر

در اولین ماه سال مالی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر توانسته است فروشی برابر ۱۶۲ میلیارد تومان داشته باشد. فروش یک ماهه امسال رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

در ماه جاری فروش مقداری شرکت برابر ۲۴۰۱.۴ تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۳۰۲۲.۰ تن بوده است. شبصیر در این ماه نیز تولید ۳۶۸۰.۰ تن را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۲۹۳۹.۵ تن بوده است تولید یک ماهه امسال رشد ۴۳۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۶۷۶ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۶۶۵ ریالی استوار بوده است.

نگاهی به گزارش ماهانه شرانل

در اولین ماه سال مالی نفت ایرانول توانسته است فروشی برابر ۷۹۸ میلیارد تومان داشته باشد. فروش یک ماهه امسال رشد ۱۰۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری فروش مقداری شرکت برابر ۴۳ هزار مترمکعب ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۴۷ هزار مترمکعب بوده است.

شرانل در این ماه نیز تولید ۴۷ هزار مترمکعب را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۴۸ هزار مترمکعب بوده است تولید یک ماهه امسال رشد ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۱۸۷,۱۶۱ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۵۳,۱۳۷ ریالی استوار بوده است.

گزارش ماهانه شاراک

در اولین ماه سال مالی پتروشیمی شازند توانسته است فروشی برابر ۱,۵۹۴ میلیارد تومان داشته باشد. فروش یک ماهه امسال رشد ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

در ماه جاری فروش مقداری شرکت برابر ۵۳ هزار تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۷۱ هزار تن بوده است. شاراک در این ماه نیز تولید ۱۴۸ هزار تن را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۱۴۷ هزار تن بوده است تولید یک ماهه امسال رشد سه درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۲۹۹,۹۲۵ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۲۴۰,۶۰۸ ریالی استوار بوده است.

کگهر در فروردین هم خوب فروخته است

در چهارمین ماه سال مالی سنگ آهن گهرزمین توانسته است فروشی برابر ۲,۴۴۲ میلیارد تومان داشته باشد. فروش چهار ماهه امسال رشد ۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش کنسانتره این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۳۰,۱۲۲ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۵,۶۷۳ ریالی استوار بوده است.

نگاهی به پتروشیمی قرن در فروردین ماه

در اولین ماه سال مالی پدیده شیمی قرن توانسته است فروشی برابر ۱۰۹ میلیارد تومان داشته باشد. فروش یک ماهه امسال رشد ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در ماه جاری فروش مقداری شرکت برابر ۵.۶ هزار تن ثبت شده است. متوسط فروش هر ماه سال مالی گذشته عدد ۱۱.۳ هزار تن بوده است.

قرن در این ماه نیز تولید ۶.۵ هزار تن را گزارش کرده است. در سال گذشته متوسط تولیدات شرکت برابر ۱۱.۴ هزار تن بوده است تولید یک ماهه امسال کاهش ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. نرخ فروش این شرکت در ماه مورد گزارش برابر ۱۹۶,۵۷۵ ریال است. فروش شرکت در سال گذشته به طور متوسط بر نرخ‌های ۱۷۲,۳۵۰ ریالی استوار بوده است.

مجوزهای صندوق اوراق دولتی و سبدگردانی برای تفارس صادر شد

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس گفت: تأمین سرمایه خلیج فارس نخستین شرکت تأمین سرمایه ‏صنعتی غیر بانکی و یازدهمین شرکت تأمین سرمایه در کشور است که با دریافت مجوز سبدگردانی، امکان ارائه خدمات ‏تخصصی به سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام در بازار سرمایه، مدیریت دارایی و سرمایه به بهترین وجه و تشکیل سبد سهام که کاری بسیار ماهرانه و نیازمند اطلاعاتی دقیق است را برای بسیاری از افراد و شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال ‏هستند به انجام برساند. ‏به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس، جواد عشقی‌نژاد، افزود: با این مجوز، تفارس با ایجاد و تشکیل سبد سهام و مدیریت آن بر اساس انجام تحلیل‌های مختلف تکنیکال و بنیادی و بر طبق گزارش‌های مالی معتبر و اخبار سرمایه توسط ‏افراد متخصص و دارای مهارت کافی سرمایه گذاری مناسب و کم خطر را برای آنان به انجام خواهد رساند.‏

مدیرعامل تفارس با اشاره به دریافت مجوز صندوق درآمد ثابت، گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت یکی از کم ‏ریسک‌ترین انواع صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک هستند که سودی بیش از سود بانکی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و با ‏توجه به موضوع مالیات به سپرده بانکی اشخاص حقوقی این ابزار پرکاربردترین روش مدیریت نقدینگی در اختیار تک تک ‏شرکت‌ها است. ‏

عشقی‌نژاد خاطر نشان کرد: این صندوق‌ها سرمایه‌های مردم را در اوراق کم ریسک مانند سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت، و ‏سایر اوراق بدون ریسک قابل معامله در بازار سرمایه سرمایه گذاری می‌کنند.

سهامداران ریسک گریز و شرکت‌های حقوقی که ‏تمایل دارند تا سودی قابل اطمینان و مطلوب با حداقل ریسک و بازده مطلوب را دریافت کنند، می‌توانند مخاطب صندوق‌های ‏سرمایه گذاری با درآمد ثابت باشند.‌

گفتنی است، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس که با هدف ضرورت همراهی بازار پولی و بازار سرمایه برای تأمین منابع مورد ‏نیاز توسعه صنعت خصوصاً صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در کشور به عنوان یکی از شرکت‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج ‏فارس در سال گذشته موفق به دریافت مجوز تأمین سرمایه از شورای عالی بورس شد و سپس پذیره نویسی آن با نماد «تفارس» ‏با استقبال بیش از ۱۵۰ هزار سهامدار و در کمتر از یک روز انجام گرفت، در فروردین ماه سال جاری و پس از طی مراحل ‏قانونی موفق به دریافت مجوز فعالیت و سپس صندوق اوراق دولتی و سبد گردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار شد.‏

کد خبر 572259

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.