بازگشت شاخص کل به محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی

بازار بورس امروز با کاهش هفت هزار ۴۸۸ واحدی توانست به محدوده یک میلیون ۵۰۴ هزار ۷۳۱ واحد برسد، در بازار بورس ۱۷۴ نماد و در بازار فرابورس ۱۲۶ نماد روند مثبت داشتند، شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۰.۰۸ واحدی به محدوده ۲۰ هزار ۷۴۶ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بیشترین نمادهای تأثیرگذار منفی در بازار بورس امروز به ترتیب فولاد، پارسان، شتران، فملی، شبندر، شپنا و وبملت بودند و نمادهای خگستر، خاهن، وبانک و خودرو بیشترین تأثیر مثبت را بر بازار امروز داشتند اما در مجموع وزن اثر منفی بیشتر بود و منجر به افت شاخص کل شد.

بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بازار بورس تهران با کاهش هفت هزار ۴۸۸ واحدی به سطح یک میلیون ۵۰۴ هزار ۷۳۱ واحد رسید، شاخص کل هم وزن با رشد ۹۸۳ واحدی در سطح ۴۰۲ هزار ۴۱۴ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار کاهش ۰.۵۰ درصدی و شاخص هم‎وزن کاهش ۰.۲۴ درصدی را تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۱۷۴

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۱۹۶

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با کاهش ۱۶ واحدی به سطح ۲۰ هزار ۷۴۶ واحد رسید و نسبت به روز گذشته کاهش ۰.۰۸ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۲۶

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۱۰۶

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۵۰ هزار ۷۹ و ۲۶ هزار ۵۳۹ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب هشت میلیارد ۴۴۷ و دو میلیارد ۹۵۹ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

۱- خگستر

۲- پالایش

۳- دارا یکم

۴- کمند

۵- خودرو

بیشترین حجم معامله

۱- خگستر

۲- خودرو

۳- خساپا

۴- شستا

۵- خپارس

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

حمایت: یک میلیون ۵۰۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۵۳۰ و ۵۵۰ هزار واحد.

پیش بینی: بازگشت به محدوده یک میلیون ۵۰۰ هزار واحدی و حرکت مجدد به سمت مقاومت بعدی.

مهم ترین‌های بازار

زمان معارفه سآبیک برای عرضه اولیه ۱۵ درصدی

جلسه معارفه شرکت سیمان آبیک به صورت مجازی برگزار می‌شود.

جلسه معارفه شرکت سیمان آبیک به منظور تشریح وضعیت مالی و عملیاتی و برنامه‌های آتی، ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۰۶ / ۰۲ / ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.گفتنی است سرمایه گذاران و اشخاص دارای مجوز مشاور سرمایه گذاری می‌توانند سوالات را در طول مدت زمان برگزاری جلسه معارفه به صورت آنلاین مطرح و پاسخ را دریافت کنند.

افزایش سرمایه خعمرا

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین

درصد افزایش سرمایه: ۱۱۴ درصد

محل تأمین: آورده نقدی سهامداران

افزایش سرمایه دسانکو

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

درصد افزایش سرمایه: ۲۳ درصد

محل تأمین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقد

تاپیکو: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. تاپیکو با سرمایه ثبت شده ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است. شرکت در انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۱۰,۷۵۴,۲۰۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱,۲۲۲ درصدی به مبلغ ۱,۴۶۴,۱۵۲,۸۶۷ میلیون ریال رسیده است.

وتوس: شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ از محل واگذاری پروژه‌های خود درآمدی نداشته است. وتوس با سرمایه ثبت شده ۱,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل واگذاری پروژه‌های خود درآمدی نداشته است.

خلنت: شرکت تولیدی لنت ترمز ایران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۲۴,۳۷۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۲۵ درصدی کاهش داشته است.«خلنت» با سرمایه ثبت شده ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۴,۳۷۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصدی افت داشته است.

رنیک: شرکت جنرال مکانیک طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۱,۹۴۵,۰۰۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۳۸ درصدی افزایش داشته است.

«رنیک» با سرمایه ثبت شده ۱,۹۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۹۴۵,۰۰۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصدی رشد داشته است.

پتایر: شرکت تولیدی ایران تایر طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۱,۰۷۴,۴۸۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۱ درصدی افزایش داشته است.«پتایر» با سرمایه ثبت شده ۹,۸۸۲,۷۳۰ میلیون ریال طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۰۷۴,۴۸۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصدی رشد داشته است.

قشیر: شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل صفر میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.«قشیر» با سرمایه ثبت شده ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

سیدکو: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است. سیدکو با سرمایه ثبت شده ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است. شرکت در انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۹,۶۰۸,۰۸۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۳۷۱ درصدی به مبلغ ۴۵,۲۸۸,۰۳۴ میلیون ریال رسیده است.

کرازی: شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۳۳۲,۰۹۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۲۷ درصدی افزایش داشته است.«کرازی» با سرمایه ثبت شده ۱۶,۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۳۲,۰۹۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصدی رشد داشته است.

ساربیل: شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ معادل ۴۰۷,۰۰۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۹۰ درصدی افزایش داشته است. «ساربیل» با سرمایه ثبت شده ۴۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد چهار ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۲۴۵,۴۲۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصدی رشد داشته است.

بازگشت شاخص کل به محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی

کد خبر 570581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.