راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط شهری چیست؟

شهردار کلیشاد و سودرجان گفت: برای ارزیابی رابطه میان کیفیت محیط شهری و سرمایه اجتماعی و سنجش خانوارهای محله‌ها می‌توان از روش‌های توصیفی، و آمار استنباطی استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، حامد اخگر در اینستاگرام خود نوشت:

"راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط شهری چیست؟

برای ارزیابی رابطه میان کیفیت محیط شهری و سرمایه اجتماعی و سنجش خانوارهای محله‌ها می‌توان از روش‌های توصیفی، و آمار استنباطی استفاده کرد. به طوری که در محله‌ها، میزان رضایت از تمام ابعاد کیفیت محیط شهری و همچنین میزان سرمایه اجتماعی سنجش شود.

سرمایه اجتماعی، مجموعه روابط بین فردی است که با شاخصه‌هایی مانند: مشارکت، اعتماد، انسجام اجتماعی و امنیت شناخته می‌شود.

براساس مطالعات انجام شده میان سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط رابطه‌ی عکس وجود دارد، یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی از میزان کیفیت محیط کاسته می‌شود. "

راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی و کیفیت محیط شهری چیست؟

کد خبر 517269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.