لزوم بازنگری ضوابط جانمایی تاسیسات شهری

یک کارشناس عمران گفت: نیاز است برای برخی تاسیسات پرخطر شهری حریم‌هایی در نظر گرفته شود تا آنها را از محیط اطراف جدا کند و خطرات ناشی از انجام هرگونه فعالیت در این محدوده‌ها یا وقوع حادثه را به حداقل برساند.

امیدرضا صفی یاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از شاخصه‌های مهم توسعه مطلوب شهری توجه به بحث ایمنی تأسیسات و زیرساخت‌ها به منظور تأمین امنیت شهروندان است و بدین منظور نیاز بوده حریم‌ها و حفاظ‌های ایمنی و امنیتی به درستی طراحی شود.

وی افزود: برای این که تاب آوری شهر در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی افزایش پیدا کند نیاز است در ابتدا تأسیسات شهری را به دو بخش ضروری و غیر ضروری تقسیم کنیم، سپس برای استقرار ایمن تأسیسات مورد نیاز شهر راهکارهای امن و ایمنی در نظر بگیریم.

این کارشناس عمران خاطرنشان کرد: جانمایی این تأسیسات در سطح شهر استانداردها و قوانین مخصوص به خودش را دارد که نیاز است طراحان، برنامه ریزان و مدیران شهری نسبت به آن آگاهی داشته باشند و در پیاده سازی طرح‌های شهری آن را رعایت کنند.

صفی یاری تاکید کرد: جانمایی صحیح تأسیسات پرخطر اما ضروری، در نظر گرفتن حریم‌ها و حفاظ‌های ایمن و بازنگری دوره‌ای این حفاظ‌ها به منظور ارتقای ایمنی آنها ضروری است و امنیت شهر و سلامت شهروندان را تضمین می‌کند.

وی تاکید کرد: با توجه به رشد کالبدی شهرها نیاز است در زمان تهیه و تدوین طرح‌های شهری، استانداردها و ضوابط مربوط به جانمایی تجهیزات و تأسیسات شهر به‌روزرسانی شود و در صورت لزوم، جا به جایی تأسیسات پر خطر و فرسوده در دستور کار قرار بگیرد.

این کارشناس تصریح کرد: در صورت داشتن توجیه اقتصادی و لزوم انجام جا به جایی باید حتماً نسبت به انتقال تأسیسات پر خطر اقدام شود و در صورتی که مانعی بر سر راه انتقال وجود دارد حتماً نیاز است ضریب ایمنی و امنیت این تأسیسات و محیط اطراف آنها ارتقا پیدا کند.

صفی یاری گفت: همانطور که بسیاری از کاربری‌های شهر به موجب ناسازگار بودن نباید در مجاورت یکدیگر باشند برای برخی از تأسیسات شهری نیز باید حریم‌هایی در نظر گرفته شود تا آنها را از محیط اطراف جدا کند و خطرات ناشی از انجام هرگونه فعالیت یا وقوع حادثه را به حداقل برساند.

کد خبر 509972

برچسب‌ها