ایران ۱ آرژانتین ۳ / شکست ایران در آخرین دیدار

تیم ملی والیبال ایران و آرژانتین در آخرین دیدار خود از رقابت‌های جام ملت‌های والیبال در حال رقابت هستند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در حال حاضر تیم‌های ایران و آرژانتین در آخرین دیدار خود از رقابت‌های جام ملت‌های والیبال به مقابل هم رفتنه‌اند. این دیدار به صورت مستقیم و زنده از شبکه سه پخش در حال پخش است.

ست اول:

اولین امتیاز این دیدار از آن تیم ملی ایران بود.

هر دو تیم در امتیاز ۳ برابر شدند.

امیر غفور با یک آبشار سریع توپ خود را در زمین تیم حریف خواباند تا ایران به امتیاز ۴ برسد.

آبشار بازیکن آرژانتین به بیرون رفت تا توپ و امتیاز از آن تیم ایران باشد.

شماره ۷ تیم آرژانتین توپ را در زمین ایران خواباند تا نتیجه ۷ بر ۶ شود.

توپ بازیکن آرژانتین به آنتن برخورد کرد تا دو تیم در امتیاز ۷ مساوی شوند.

تیم آرژانتین با یک اختلاف زود تر به امتیاز ۸ رسید تا دو تیم به اولین وقت استراحت فنی بروند.

اولین امتیاز بعد از استراحت فنی برای آرژانتین بود.

محمد موسوی در زدن آبشار موفق نبود تا امتیاز ۱۲ برای آرژانتین به دست آید.

خطای بازیکن آرژانتین باعث سد تا امتیاز ۱۱ برای این کسب شود و اختلاف به یک امتیاز برسد.

سرویس بازیکن تیم حرف به بیرون رفت تا نتیجه آن امتیاز ۱۲ برای ایران باشد.

بازیکنان ایران در دفاع توپ آرژانتین جا ماندند تا نتیجه ۱۵ بر ۱۲ به سود آرژانتین شود.

سرویس میلاد عبادی پور در زمین حریف به زمین خورد تا امتیاز مستقیم سرویس را کسب کند و نتیجه ۱۴ بر ۱۶ شود.

تیم آرژانتین زودتر به امتیاز ۱۶ رسید تا دو تیم با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ به دومین وقت استراحت فنی بروند.

اولین امتیاز بعد از استراحت فنی با دفاع شدن صالحی برای آرژانتین رقم خورد.

صالحی با یک چرخش دست زیبا توپ را برای ایران به امتیاز تبدیل کرد.

الکنو در نتیجه ۱۹ بر ۱۵ درخواست وقت استراحت کرد تا روند امتیازگیری آرژانتین را متوقف کند.

میثم صالحی با یک آبشار پر قدرت امتیاز ۱۶ را برای ایران کسب مرد.

دفاع روی تور بازیکنان ایران باعث شد تا تیم حریف در حمله موفق نباشد و نتیجه ۱۷ بر ۱۹ شود و بلا فاصله سرمربی تیم آرژانتین درخواست وقت استراحت کند.

سرویس غفور به تور خورد تا امتیاز ۲۰ برای آرژانتین بر روی تابلو امتیازات نقش بخورد.

سعید معروف با یک ضربه آهسته و استفاده از جای خالی نتیجه ۱۸ بر ۲۰ شد.

میلاد عبادی پور توپ را در زمین حریف خواباند تا دو تیم در امتیاز ۲۰ به تساوی برسند.

غفور با یک آبشار ایران را به امتیاز ۲۱ رساند ولی بلافاصله سرمربی تیم آرژانتین درخواست بازبینی مجدد داد و حاصل آن امتیاز ۲۱ برای آرژانتین بود.

با حمله سریع غفور دوتیم در امتیاز ۲۱ مساوی شدند.

داور برای تیم ایران خطای حمل گرفت تا امتیاز ۲۴ برای آرژانتین کسب شود و نتیجه ۲۴ بر ۲۲ شود، بلافاصله الکنو درخواست وقت استراحت کرد.

حاصل وقت استراحت امتیاز ۲۳ برای تیم ایران بود بلا فاصله سرمربی تیم آرژانتین درخواست وقت استراحت کرد.

تیم ایران با یک دفاع روی تور عالی به امتیاز ۲۴ رسید تا دو تیم در امتیاز مساوی شوند.

امتیاز ۲۵ با یک حمله سریع از آن ارژانتین بود.

بازیکن آرژانتین در هنگام زدن سرویس روی خط فرود آمد تا دو تیم در امتیاز ۲۵ شوند.

دفاع تیم ایران باعث شد امتیاز ۲۷ برای این رقم بخورد.

دو تیم در امتیاز ۲۷ به تساوی رسیدند.

محمد موسوی با یک آبشار سریع امتیاز ۲۸ را برای ایران رقم زد اما بلافاصله آرژانتین با کسب امتیاز نتیجه را مساوی کرد.

آبشار زیبای مسعود غلامی ایران را صاحب امتیاز ۳۰ کرد.

اشتباه بازیکن ایران امتیاز ۳۱ را به آرژانتین داد و بلافاصله الکنو درخواست بازبینی مجدد داد اما حاصلی نداشت.

سرویس بازیکن آرژانتین به تور خورد و دوتیم در امتیاز ۳۱ برابر شدند.

تیم آرژانتین با نتیجه ۳۳ بر ۳۱ در ست اول به برتری رسید.

ست دوم:

سرویس بازیکنان ایران به بیرون رفت تا اولین امتیاز برای آرژانتین رقم بخورد.

امیر غفور اولین امتیاز ایران در این ست گرفت.

در نتیجه ۲ بر ۱ سرمربی تیم آرژانتین درخواست بازبینی مجدد داد اما حاصلی نداشت و توپ و امتیاز برای ایران رقم خورد.

توپ بازیکنان آرژانتین مستقیم به بیرون رفت تا امتیاز ۳ برای ایران روی تابلو امتیازات نقش ببندد.

آبشار میثم صالحی به کنته برخورد کرد و به بیرون رفت تا نتیجه ۳ بر ۲ شود.

هردو تیم در امتیاز ۶ به تساوی رسیدند.

تیم آرژانتین زودتر به امتیاز ۸ رسید تا دوتیم تنها با یک اختلاف به اولین وقت استراحت فنی این ست بروند.

اولین امتیاز بعد از استراحت فنی از آن ایران بود.

سرویس سریع بازیکن آرژانتین یک امتیاز مستقیم را برای این تیم داشت.

آبشار صالحی نتیجه را ۱۱ بر ۱۰ کرد تا اختلاف امتیاز به یک برسد.

سرویس امیر غفور به تور برخورد کرد تا نتیجه ۱۲ بر ۱۰ شود.

آرژانتین با استفاده از جای خالی تیم ایران امتیاز ۱۳ را به دست آورد.

سرویس بازیکن آرژانتین با فاصله زیاد به بیرون رفت تا امتیاز ۱۲ برای ایران کسب شود.

مسعود غلامی با یک آبشار سریع از بالای تور امتیاز ۱۴ را برای تیم ایران رقم زد.

سرویس بازیکن ایران به تور خورد تا آرژانتین زودتر به امتیاز ۱۶ برسد و دو تیم به دومین وقت استراحت فنی بروند.

اولین امتیاز بعد از وقت استراحت فنی برای آرژانتین رقم خورد.

سرویس بازیکن آرژانتین به بیرون رفت و نتیجه آن امتیاز ۱۵ برای ایران بود.

مسعود غلامی با ید سرویس زیبا، امتیاز مستقیم سرویس را کسب کرد تا ایران به امتیاز ۱۶ برسد.

سرویس کنته به تور خورد تا نتیجه ۱۸ بر ۱۷ شود.

ایران در دفاع موفق نبود و امتیاز توپ از آن حریف شد تا نتیجه ۱۹ بر ۱۷ شود.

بازیکنان ایران نتوانستند توپ را از تور رد کنند تا آرژانتین ۲۰ امتیازی شود.

میلاد عبادی‌پور توپ را برای ایران به امتیاز تبدیل کرد تا دو تیم در امتیاز ۲۰ برابر شوند.

مارسلومندز برای تیم آرژانتین درخواست وقت استراحت کرد.

دفاع زیبای ایران روی تور، امتیاز ۲۱ را برای ایران رقم زد.

صابر کاظمی با یک سرویس فوق العاده امتیاز مستقیم سرویس را کسب کرد تا نتیجه ۲۲ بر ۲۰ به سود ایران شود.

سرویس بعدی کاظمی با اختلاف خیلی کم به بیرون رفت تا آرژانتین ۲۱ امتیازه شود.

دو تیم در امتیاز ۲۲ مساوی شدند و بلافاصله الکنو درخواست وقت استراحت داد.

عبادی‌پور مسلط به توپ ضربه زد تا امتیاز ۲۳ برای ایران کسی شود.

توپ بازیکن آرژانتین در زمین ایران قرار گرفت تا دو تیم در امتیاز ۲۳ مساوی شدند.

سرمربی ایران در نتیجه ۲۴ بر ۲۳ درخواست وقت استراحت کرد.

آرژانتین ضربه امیر غفور را دفاع کرد تا با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ در این ست نیز به برتری برسد و نتیجه ۲ بر صفر شود.

ست سوم:

اولین امتیاز این ست را آرژانتین کسب کرد.

در این ست همچون ست‌های قبل تیم آرژانتین زودتر به امتیاز ۸ رسید تا دو تیم به اولین وقت استراحت فنی بروند.

محمد موسوی در زدن آبشار موفق نبود تا امتیاز ۱۲ برای آرژانتین به دست آید.

خطای بازیکن آرژانتین باعث سد تا امتیاز ۱۱ برای این کسب شود و اختلاف به یک امتیاز برسد.

سرویس بازیکن تیم حرف به بیرون رفت تا نتیجه آن امتیاز ۱۲ برای ایران باشد.

در این ست ایران زودتر به امتیاز ۱۶ رسید تا دوتیم با نتیجه ۱۶ بر ۱۵ به دومین وقت استراحت فنی بروند.

هر دوتیم در امتیاز ۱۸ برابر شدند.

عبادی پور با یک آبشار قدرتی امتیاز ۲۰ را برای ایران کسب کرد.

موسوی در ادامه با واکنش سریع خود امتیاز ۲۱ را برای ایران رقم زد تا نتیجه ۲۱ بر ۱۹ شود، بلافاصله سرمربی آرژانتین درخواست وقت استراحت داد.

سرویس میثم صالحی به بیرون رفت تا نتیجه ۲۱ بر ۲۰ شود.

صابر کاظمی با دفاع به موقع امتیاز ۲۲ را برای ایران کسب کرد.

موسوی به خوبی سرویس زد و در ادامه غلامی امتیاز ۲۳ را به دست آورد.

سرویس موسوی با اختلاف کم به بیرون رفت تا نتیجه ۲۳ بر ۲۱ به سود ایران شود.

الکنو در نتیجه ۲۳ بر ۲۲ برای ایران درخواست وقت استراحت داد.

عبادی پور با واکنش خوب خود روی تور امتیاز ۲۴ را به دست آورد.

ایران در دفاع آرژانتین موفق نبود تا نتیجه ۲۴ بر ۲۳ شود، الکنو در این نتیجه درخواست وقت استراحت کرد.

هر دو تیم در امتیاز ۲۴ به تساوی رسیدند.

سرویس بازیکن آرژانتین به تور خورد تا نتیجه ۲۵ بر ۲۴ شود.

سرویس خوب عبادی پور حاصلی برای ایران نداشت و نتیجه آن تساوی ۲۵ بر ۲۵ بود.

دفاع دو نفره بازیکنان ایران روی تور نتیجه را ۲۶ بر ۲۵ به سود ایران کرد.

کنته امتیاز تساوی را برای آرژانتین به دست آورد.

توپ بازیکن آرژانتین بدون برخورد به بازیکنان ایران امتیاز ۲۷ را برای ایران رقم زد اما سرویس ایران به اوت رفت تا دو باره تساوی حاصل شود.

موسوی امتیاز ۲۸ را برای ایران به دست آورد اما توپ عبادی‌پور به خارج رفت تا بازی تساوی ادامه یابد.

بازیکن آرژانتین یک امتیاز مستقیم سرویس برای تیم خود کسب کرد اما دومین سرویس آرژانتین با اختلاف خارج شد تا دو تیم در امتیاز ۲۹ برابر شوند.

مسعود غلامی در یک صحنه زیبا در زمین حریف خوابید اما خیلی سریع آرژانتین امتیاز تساوی را کسب کرد.

میلاد عبادی‌پور توپ را با قدرت به دست بازیکنان آرژانتین زد تا ایران ۳۱ امتیازی شود.

این تیم ایران بود که با کسب ۳۲ امتیاز در ست سوم پیروز شد.

ست چهارم:

اولین امتیاز این ست را تیم آرژانتین رقم خورد.

سرمربی ایران در نتیجه ۴ بر صفر به سود حریف، درخواست وقت استراحت کرد.

صابر کاظمی با استفاده از جای خالی بین بازیکنان آرژانتین اولین امتیاز ایران را کسب کرد تا نتیجه ۴ بر ۱ شود.

خطای کنته آرژانتینی امتیاز ۲ را به ایران داد.

محمد موسوی با آبشار خود نتیجه را ۵ بر ۳ کرد.

دفاع بازیکنان آرژانتین نتیجه را ۷ بر ۳ کرد اما در ادامه ایران به امتیاز ۴ رسید.

آرژانتین زود تر به امتیاز ۸ رسید و دو تیم با اختلاف ۵ امتیازی به اولین استراحت فنی این ست رفتند.

سرویس بازیکنان آرژانتین با اختلاف زیاد به بیرون رفت تا نتیجه ۸ بر ۵ شود اما در ادامه سرویس موسوی نیز به بیرون رفت تا آرژانتین به امتیاز ۹ برسد و اختلاف ۴ امتیازی حفظ شود.

سرمربی تیم آرژانتین در نتیجه ۹ بر ۶ درخواست بازبینی مجدد داد اما حاصلی نداشت.

جواد کریمی با سرویس زیبای خود امتیاز مستقیم سرویس را برای ایران کسب کرد تا نتیجه ۹ بر ۸ شود.

توپ بدون برخورد به بازیکنان آرژانتین به بیرون رفت تا این تیم ۱۰ امتیازی شود در ادامه کاظمی امتیاز ۹ را کسب کرد تا نتیجه ۱۰ بر ۹ شود.

سرویس آرژانتین با اختلاف به بیرون رفت تا نتیجه ۱۲ بر ۱۰ شود.

بازیکنان ایران در دریافت سرویس حریف موفق نبودند تا نتیجه ۱۴ بر ۱۰ شود؛ در ادامه سرویس دوم آرژانتین به تور خورد و ایران ۱۱ امتیازه شود.

در نتیجه ۱۶ بر ۱۱ سرمربی تیم ایران درخواست بازبینی مجدد داد اما حاصلی نداشت و دو تیم به دومین وقت استراحت فنی رفتند.

دفاع آرژانتین نتیجه را ۱۷ بر ۱۱ کرد تا ایران با ۶ اختلاف عقب تر قرار بگیرد.

سرویس بازیکن حریف به بیرون رفت و ایران به امتیاز ۱۲ رسید.

سرویس مرتضی شریفی به تور خورد و امتیاز ۱۸ را به آرژانتین داد.

در نتیجه ۱۹ بر ۱۲ الکنو درخواست بازبینی مجدد داد که حاصل آن امتیاز ۱۳ برای ایران بود.

دفاع روی تور میلاد عبادی‌پور نتیجه را ۱۸ بر ۱۴ کرد.

توپ جواد کریمی امتیاز ۲۰ را به تیم آرژانتین داد.

عبادی‌پور در دفاع موفق نبود و یک امتیاز دیگر را به حریف داد.

در نتیجه ۲۱ بر ۱۵ الکنو برای ایران درخواست وقت استراحت کرد.

صابر کاظمی با یک آبشار قدرتی توپ را در زمین آرژانتین خواباند تا نتیجه ۲۱ بر ۱۶ شود.

کار تیمی آرژانتین امتیاز ۲۳ را برای این تیم رقم زد.

شریفی یک امتیاز دیگر برای ایران کسب کرد تا نتیجه ۱۷ بر ۲۳ شود در ادامه توپ به خارج رفت تا ایران ۱۸ امتیازه شود.

آرژانتین ۲۵ بر ۱۸ در این ست تیم برتر شد تا با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی برسد.

کد خبر 502758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۳
    0 0
    به داد مردم برسید گرانی وفقر در کشور بیداد می‌کنه والیبال و فوتبال دری را دوا نمیکنه کاشکی این پولها خرج مردم فقیر و بی بضاعت میشد