ایران ۰ لهستان ۳/ باخت سنگین مقابل حریف دیرینه

تیم ملی والیبال ایران و لهستان در هفته پنجم رقابت‌های جام ملت‌های والیبال در حال رقابت هستند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در حال حاضر تیم‌های ایران و لهستان در رقابت‌های جام ملت‌های والیبال به مقابل هم رفته‌اند. این دیدار به صورت مستقیم و زنده از شبکه سه پخش در حال پخش است.

ست اول:

اولین امتیاز این دیدار را تیم لهستان با یک آبشار به دست آمد.

سعادت توپ خود را خیلی بالا گرفت و توپ به پنجه بازیکنان دفاع لهستان نخورد و دومین امتیاز برای لهستان رقم خورد تا نتیجه ۲ بر صفر شود.

در نتیجه ۴ بر ۰ الکنو برای تیم ملی ایران درخواست وقت استراحت کرد تا جلوی امتیازگیری لهستان را بگیرد.
اولین امتیاز بعد از استراحت لهستان را به امتیاز ۵ رساند.
برخورد سرویس بازیکن لهستان به تور اولین امتیاز را به ایران داد.
سعادت با یک آبشار زیبا ایران را به امتیاز ۲ رساند تا نتیجه ۲ بر ۶ شود.
مجرد با یک دفاع تک روی تور نتیجه را ۳ بر ۷ کرد.

سرویس سعادت به تور خورد تا لهستان زود تر به امتیاز ۸ برسد و دو تیم با نتیجه ۸‌بر ۴ به اولین وقت استراحت فنی بروند.

لهستان با دفاع اسفندیار به امتیاز ۱۰ رسید.

مجرد با یک پرش و چرخش مچ توپ را در زمین لهستان خواباند تا ایران ۶ امتیازی شود.

لهستان با دفاع سه نفره مقابل سعادت به امتیاز ۱۲ رسید.

لهستان در نتیجه ۱۳ بر ۷ درخواست بازبینی داد و امتیاز و توپ به لهستان رسید تا نتیجه ۱۴ بر ۶ شود.

مرتضی شریفی با استفاده از جای خالی بازیکنان حریف توپ را در زمین لهستان خواباند تا ایران ۷ امتیازه شود.

سرویس جواد کریمی به امتیاز مستقیم تبدیل شد تا نتیجه ۸ بر ۱۵ شود.

لهستان زودتر به امتیاز ۱۶ رسید تا دو تیم با ۸ اختلاف امتیاز به استراحت فنی دوم بروند.

شریفی با یک آبشار سرعتی ایران را به امتیاز ۹ رساند.

با خطای چهار ضرب ایران لهستان ۱۸ امتیازی شد.

در یک بازی تیمی زیبا و ضربه آرام سعادت توپ در زمین حریف خوابید تا نتیجه ۱۲ بر ۱۹ شود.

رسیدن بازیکنان ایران به توپ لهستان را به امتیاز ۲۰ رساند.

دفاع غفور و مجرد ایران را صاحب امتیاز ۱۳ کرد.

در یک رالی طولانی با صحنه‌های حساس مجرد توپ را در زمین لهستان خواباند تا نتیجه آن امتیاز ۱۴ برای ایران باشد.

در نتیجه ۱۵ بر ۲۱ الکنو درخواست بازبینی مجدد داد اما سرویس اسفندیار به با اختلاف کم خارج شده بود و توپ و امتیاز به لهستان رسید.

توپ بازیکنان لهستان به تور برخورد کرد تا ایران به امتیاز ۱۷ برسد و اختلاف به ۴ برسد.

شریفی با هم کاری سعید معروف توپ را در زمین لهستان فرود آورد تا نتیجه ۱۸ بر ۲۲ شود.

خطای تور مدافعین لهستان ایران را به امتیاز ۱۹ رساند.

در یک همکاری تیمی خوب و آبشار زیبای بردیا سعادت تیم ملی ایران به امتیاز ۲۰ رسید.

لهستان در یک حمله سریع به امتیاز ۲۳ رسید.

به هم ریختن تیم ایران در دریافت اول لهستان را به امتیاز ۲۴ رساند.

بازیکن لهستان با زدن یک سرویس سریع امتیاز مستقیم سرویس را گرفت تا لهستان با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ در ست اول به پیروزی برسد.

ست دوم:

اولین امتیاز ست دوم با ضربه جواد کریمی برای ایران به دست آمد.

هر دوتیم در امتیاز ۲ به تساوی رسیدند.

خطای هند دفاع لهستان ایران را به امتیاز ۳ رساند.

سرویس اسفندیار به سود لهستان به اوت رفت.

الکنو در نتیجه ۵ بر ۳ درخواست بازبینی مجدد داد که حاصل آن نتیجه ۴ بر ۴ بود و توپ به ایران رسید.

بردیا سعادت با عکس العمل سریع و یک آبشار سرعتی نتیجه ۶ بر ۵ شد.

در این ست نیز لهستان زودتر به امتیاز ۸ رسید تا دو تیم با نتیجه ۸ بر ۷ به اولین استراحت فنی ست دوم بروند.

اسفندیار با خواباندن توپ در زمین حریف، دو تیم را در امتیاز ۸ به تساوی رساند.

یاکوب با استفاده از جای خالی بین بازیکنان ایران، لهستان را ۱۱ امتیازی کرد.

سرمربی تیم ملی ایران در نتیجه ۱۱ بر ۸ درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس پرشی بازیکن لهستان به تور خورد تا برای ایران امتیاز ۹ رقم بخورد.

در یک رالی حساس لهستان به امتیاز رسید و رسید و نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شد.

دفاع سه نفره ایران روی تور، امتیاز ۱۳ را برای ایران رقم زد تا نتیجه ۱۳ بر ۱۴ شود.

بازیکن لهستان توپ خود را به بیرون زد تا دو تیم در امتیاز ۱۴ به تساوی برسند. بلافاصله سرمربی تیم لهستان درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس مجرد به بیرون رفت تا نتیجه آن امتیاز ۱۵ برای حریف باشد.

لهستان با دفاع بازیکنان ایران زودتر به امتیاز ۱۶ رسید تا دو تیم با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ به دومین وقت استراحت فنی بروند.

امیر غفور در یک‌صحنه زیبا توپ را به دست دفاع لهستان زد تا دو تیم در امتیاز ۱۶ مساوی شوند.

با استفاده از بازی سرعتی لهستان به امتیاز ۲۲ رسید.

الکنو در نتیجه ۲۲ بر ۲۰ درخواست وقت استراحت کرد.

جاماندن بازیکنان ایران از توپ لهستان به یک امتیاز دیگر رسید.

بازیکنان ایران در دریافت اول خوب نبودند و به سختی توپ را رد کردند حریف از این به هم ریختیگی استفاده کرد تا امتیاز ۲۴ را کسب کنند.

لهستان با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ ست دوم را برد تا با دو ست یک قدم به پیروزی نزدیک تر شود.

ست سوم:

اولین امتیاز این ست را تیم لهستان به دست آورد.

لهستان در همان ابتدای بازی ۶ امتیاز پیاپی کسب کرد.

الکنو در نتیجه ۶ بر ۰ برای ایران درخواست وقت استراحت داد.

حاصل وقت استراحت آبشار خوب بازیکن ایران بود و کسی اولین امتیاز برای ایران بود.

سرویس بازیکن لهستان به بیرون رفت تا امتیاز دوم برای ایران به دست آید و نتیجه ۲ بر ۷ شود.

سرویس خوب سعادت امتیاز مستقیم سرویس را برای ایران داشت.

لهستان در این ست نیز زودتر به امتیاز ۸ رسید تا دو تیم با نتیجه ۸ بر ۳ به اولین وقت استراحت بروند.

در یک رالی زیبا بردیاسعادت تمام کننده بود و با یک آبشار ایران را صاحب امتیاز ۴ کرد.

سرویس شریفی با فاصله خیلی زیبا به بیرون رفت تا لهستان ۹ امتیازه شود.

مچ پای مجرد در طی بازی پیچید تا ادامه بازی را از دست دهد.

خطای پنجه دو ضرب پاسور لهستان ایران را به امتیاز ۶ رساند.

برخورد توپ به آنتن امتیاز ۱۶ را به لهستان داد تا دوتیم با نتیجه ۱۶ بر ۷ به دومین وقت استراحت فنی بروند.

ایران با ۷ امتیاز اختلاف به امتیاز ۱۰ رسید.

دفاع خوب عابدینی ایران را به امتیاز ۱۱ رساند تا نتیجه ۱۷ بر ۱۱ شود.

دفاع نا موفق ایران مقابل لهستان، این تیم را به امتیاز ۲۲ رساند.

با سرویس تیم لهستان نتیجه ۲۳ بر ۱۳ شد تا لهستان اختلاف خود برا به ۱۰ برساند.

خطای بازیکن لهستان امتیاز ۱۴ را به تیم ملی ایران داد.

بازیکنان ایران توپ را به بیرون زدند تا نتیجه ۲۴ بر ۱۶ شود.

الکنو درخواست بازیینی مجدد داد اما حاصلی نداشت.

لهستان با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ در ست سوم به برتری رسید تا با پیروز در سه ست متوالی پیروز این دیدار باشد.

کد خبر 502512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.