ایران ۰ فرانسه ۳/ شکست بلندقامتان ایران و پابان امید ها برای صعود

تیم ملی والیبال ایران و فرانسه در هفته پنجم رقابت‌های جام ملت‌های والیبال در حال رقابت هستند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در حال حاضر تیم‌های ایران و فرانسه در رقابت‌های جام ملت‌های والیبال به مقابل هم رفته‌اند. این دیدار به صورت مستقیم و زنده از شبکه سه پخش در حال پخش است.

ست اول:

اولین امتیاز این دیدار را تیم فرانسه به دست آورد.

دومین امتیاز این دیدار از آن تیم ایران بود.

در نتیجه ۲ بر ۵ الکنو برای تیم ایران درخواست باز بینی داد که حاصلی برای ایران نداشت و توپ بدون برخورد با دستان بازیکنان فرانسه به خارج زمین رفته بود.

در یک رالی زیبا ایران با دفاع روی تور به امتیاز ۴ را گرفت تا اختلاف امتیاز به یک برسد.

تیم فرانسه زود تر از ایران به امتیاز ۸ رسید تا دو تیم با نتیجه ۸ بر ۶ به اولین استراحت فنی بروند.

اولین امتیاز بعد از استراحت فنی با دفاع خوب عبادی‌پور برای ایران به دست آمد.

هر دو تیم در امتیاز ۸ به تساوی رسیدند و امتیاز مستقیم سرویس ایران را به امتیاز ۹ رساند.

کاظمی با یک آبشار زیبا امتیاز ۱۰ را برای ایران کسب کرد.

فرانسه توپ را بدون برخورد به دستان بازیکنان ایران به بیرون زد تا نتیجه ۱۲ بر ۱۰ به نفع ایران شود.

هر دو تیم در امتیاز ۱۲ به تساوی رسیدند.

دفاع خوب محمد موسوی با دفاع خود امتیاز ۱۴ را برای ایران رقم زد.

ایران زود تر به امتیاز ۱۶ رسید تا دوتیم با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ به دومین وقت استراحت فنی بروند.

موسوی سرویس خود را به بیرون زد تا توپ و امتیاز به فرانسه برسد.

هر دو تیم در امتیاز ۱۷ برابر شدند.

الکنو در نتیجه ۱۹ بر ۱۷ درخواست وقت استراحت داد.

در یک رالی فرانسه توانست امتیاز ۲۰ را کسب کند.

عبادی‌پور سرویس را به تور زد تا فرانسه ۲۱ امتیازه شود.

کاظمی با یک دفاع عالی ایران را ۱۹ امتیازی کرد.

در نتیجه ۲۲ بر ۲۰ سرمربی فرانسه درخواست باز بینی مجدد داد که خطای تور ایران گرفته شد و نتیجه ۲۳ بر ۱۹ شد.

ایران در دفاع موفق نبود و فرانسه به امتیاز ۲۴ رسید.

این تیم فرانسه بود ۲۵ بر ۲۱ در ست اول به برتری رسید.

ست دوم:

در ست دوم اولین امتیاز توسط آبشار کاظمی برای ایران ثبت شد.

هر دوتیم در امتیاز ۲ به تساوی رسیدند.

در یک رالی زیبا، فرانسه از دریافت توپ باز ماند تا ایران یک امتیاز به دست آورد.

میثم صالحی با یک آبشار ایران را به امتیاز ۷ رساند.

در این ست بلند قامتان ایرانی زودتر به امتیاز ۸ رسیدند تا دو تیم با نتیجه ۸ بر ۷ به اولین وقت استراحت فنی ست دوم بروند.

اولین امتیاز بعد از استراحت فنی ازآن فرانسه بود تا دو تیم در امتیاز ۸ برابر شوند.

الکنو در امتیاز ۹ فرانسه درخواست باز بینی مجدد داد که مشخص شد توپ به انگشتان بازیکن فرانسه برخورد کرده است و توپ و امتیاز به ایران رسید تا ایران ۹ امتیازی شود.

توپ عبادی‌پور به خارج رفت تا امتیاز ۱۱ به فرانسه برسد.

در نتیجه ۱۱ بر ۹ الکنو درخواست وقت استراحت داد تا جلوی امتیازگیری فرانسه را بگیرد.

وقت استراحت حاصلی برای ایران نداشت و فرانسه به امتیاز ۱۲ رسید تا اختلاف امتیاز به ۳ برسد.

بازیکن فرانسه با یک سرویس سریع فرانسه را ۱۳ امتیازی کرد و در ادامه دومین سرویس خود را در زمین ایران خواباند تا دومین امتیاز سرویس را کسب کند و فرانسه به امتیاز ۱۴ برسد.

عبادی‌پور در یک دفاع توانست ایران را ۱۰ امتیازی کند.

به هم ریختگی دفاع فرانسه به ایران امتیاز ۱۱ را داد اما برخورد سرویس عبادی‌پور به تور نتیجه را ۱۵ بر ۱۱ به سود فرانسه کرد.

اسفندیار وارد زمین شد تا با سرویس سریع خود به ایران کمک کند اما فرانسه دفاع در دفاع عمل کرد خوبی داشت و یک امتیاز کسب کرد.

بازیکنان فرانسه زودتر به امتیاز ۱۶ رسید تا دو تیم با نتیجه ۱۶ بر ۱۲ به دومین وقت استراحت فنی روند.

بویرن سرویس خود را به بیرون زد تا توپ و امتیاز برای ایران باشد.

صالحی با خواباندن توپ در منطقه ۵ فرانسه، ایران را به امتیاز ۱۴ رساند.

سرویس خوب کاظمی ایران را به امتیاز ۱۵ رساند.

صالحی برای ایران امتیاز ۱۶ را کسب کرد تا اختلاف امتیاز به یک برسد.

امیر غفور از اشتباه دفاع فرانسه استفاده کرد تا نتیجه ۱۷ بر ۱۸ شود.

عبادی‌پور با یک جای خالی ایران را ۱۸ امتیازی کرد.

بازیکن فرانسه با یک آبشار سریع فرانسه را به امتیاز ۲۰ رساند.

برخورد تو بازیکن فرانسه به تور ایران را به امتیاز ۲۰ رساند.

بویرن دفاع شد اما توپ بازیکنان ایران به بیرون رفت تا فرانسه ۲۳ امتیازی شود.

جا ماندن بازیکنان ایران از توپ فرانسه را به امتیاز ۲۴ رساند.

با خطای سعید معروف امتیاز ۲۵ به فرانسه رسید تا فرانسه در ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به برتری برسد.

ست سوم:

اولین امتیاز ست سوم برای فرانسه به دست آمد.

با حمله امیر غفور ایران به اولین امتیاز در این ست رسید.

با به بیرون رفتن توپ بازیکنان ایران، فرانسه به امتیاز ۴ رسید.

بازیکنان فرانسه نتوانستند آبشار سریع موسوی را مهار کنند و ایران دو امتیازی شد.

آبشار غفور با اختلاف زیاد به بیرون رفت تا نتیجه ۵ بر ۲ به سود فرانسه شود.

پوشش مناسب روی تور موسوی و معروف ایران را به امتیاز ۴ رساند و اختلاف به یک رسید.

آبشار بویرن به دفاع ایران برخورد کرد و به بیرون رفت تا فرانسه را صاحب امتیاز ۷ کند.

بازی سریع دفاع فرانسه، این تیم را به امتیاز ۸ رساند تا دو تیم با نتیجه ۸ بر ۵ به استراحت فنی اول بروند.

ابشار تیم فرانسه به بازیکنان ایران برخورد کرد و به بیرون رفت تا فرانسه ۹ امتیازی شود.

برخورد سرویس بازیکن فرانسه به تور ایران را به امتیاز ۶ رساند.

با سرویس پرشی بازیکن فرانسه، این تیم به امتیاز ۱۱ رسید.

تک دفاع غفور ایران را صاحب امتیاز ۹ کرد.

دفاع خوب مجرد و امیر غفور اختلاف امتیاز را به یک رساند و ایران را ۱۰ امتیازی کرد.

خطای تور بازیکنان ایران، فرانسه را صاحب امتیاز ۱۴ کرد.

آبشار صالحی از منطقه ۲، ایران را به امتیاز ۱۳ رساند.

فرانسه در این ست زود تر به امتیاز ۱۶ رسید تا دو تیم با نتیجه ۱۶ بر ۱۳ به دومین وقت استراحت بروند.

اولین امتیاز بعد از استراحت فنی برای ایران بود.

بازیکن فرانسه با یک سرویس سریع به امتیاز مستقیم سرویس رسید تا فرانسه ۱۸ امتیازی شود.

کاظمی با آبشار خود ایران را صاحب امتیاز ۱۵ کرد.

بازی تیمی ایران و ضربه اسفندیار ایران را ۱۶ امتیازی کرد.

سرویس امیر حسین اسفندیار فرانسه را به امتیاز ۲۰ رساند تا نتیجه ۲۰ بر ۱۶ شود.

توپ بازیکن فرانسه با اختلاف زیاد به بیرون رفت تا ایران ۱۷ امتیازی شود.

انگاوت با زدن توپ به دست موسوی باعث شد فرانسه امتیاز ۲۲ را به دست آورد.

بیرون زدن توپ توسط تیم ایران نتیجه را ۲۳ بر ۱۸ کرد.

توپ امیر غفور به تور برخورد کرد تا فرانسه ۲۴ امتیازی شود.

صالحی توپ خود را در منطقه ۶ زمین خواباند تا امتیاز ۱۹ را برای ایران کسب کند.

آبشار سریع بازیکن فرانسه فرانسه را به امتیاز ۲۵ رساند. فرانسه با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ در ست سوم به برتری رسید تا در سه ست پی در پی مقابل ایران به پیروزی برسد.

کد خبر 502273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 1
  • IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
    0 0
    دیگه معروف اون معروف سابق نیست در جاخالی و پاس