انتقادات معاون وزیر اقتصاد به طرح بانک مرکزی

معاون وزیر اقتصاد مجموعه انتقاداتی به استقلال، اهداف، ارکان، هیئت عالی و اختیارات رئیس کل بانک مرکزی و .... در طرح مجلس برای قانون بانک مرکزی مطرح کرد و گفت: در این طرح به اقتدار رئیس کل و استقلال بانک مرکزی از دولت توجه شده اما به استقلال بانک مرکزی از مجلس توجه نشده است.

به گزارش ایمنا، عباس معمار نژاد در همایش طرح قانونی بانک مرکزی، اظهار کرد: بانک مرکزی از طریق حکمرانی خوب می‌تواند به اهداف، مأموریت‌ها و وظایف خود دست پیدا کند که در این زمینه باید اهداف مشخص و اولویت بندی شده داشته و پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه همچنین اقتدار و استقلال کافی برای نیل به اهداف، مأموریت‌ها و وظایف باید به بانک مرکزی داده شود، افزود: اختیارات و قدرت، استقلال بانک مرکزی در هدف، هدف‌گذاری، ابزار و عدم استقلال و پاسخگویی از جمله مؤلفه‌های مهم در رسیدن بانک مرکزی به اهداف خود است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت‌های تغییر قانون بانک مرکزی، گفت: سابقه قانون پولی و بانکی کشور به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد، از آن زمان تاکنون قانون‌های زیادی چون قانون رفع موانع تولید، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قوانین بودجه سنواتی، مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی و … به نحوی به مدیریت بانک مرکزی، ساختار آن و بانکداری پرداخته است که نیاز است به یک جمع بندی درباره این قوانین پراکنده دست پیدا کنیم.

معمار نژاد با بیان اینکه تغییرات عمده و متعدد در صنعت بانکداری نشاندهنده خلأ قانون است، افزود: بنابراین، تقویت شفافیت و پاسخگویی، افزایش نظارت بر مؤسسات اعتباری تصفیه آن‌ها و … حوزه‌های مورد نیاز برای بازنگری شامل توجه بیشتر به استقلال بانک مرکزی است.

انتقاد به استقلال بانک مرکزی در طرح قانونی آن

وی با بیان اینکه عدم توجه به استقلال در ابزار برای اعمال سیاست‌های پولی و جلوگیری از تسلط مالی نه استقلال تام از دولت یکی از انتقاداتی است که به این طرح وارد است، افزود: علاوه بر این، اتخاذ رویکرد حذف یا کاهش حضور دولت در ساختار حاکمیتی بانک مرکزی و عدم اطمینان از محقق شدن استقلال بانک مرکزی با رویکرد پیش بینی شده در طرح، عدم توجه به لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، افزایش شفافیت و مسئولیت پذیری بانک مرکزی، لزوم هماهنگی سیاست پولی و مالی در پاسخ به انقباض گسترده اقتصادی ناشی از ویروس کرونا به منظور جبران زیان‌های ناشی از آن نیز از جمله انتقاداتی است که به این قانون وارد است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در این قانون احتمال بروز چالش‌های زیاد در آینده به علت مطلق در نظر گرفتن استقلال بانک مرکزی با داشتن اختیار انحصاری برای تعیین سیاست‌های پولی و ارزی و عدم پیش بینی پاسخگویی در مقابل اختیارات وسیع اعطایی از یک طرف و تفکیک کامل سیاست‌های پولی و مالی از یکدیگر بدون اتخاذ سازوکارهای هماهنگی بین متولیان ذی‌ربط از یک طرف دیگر و در آخر نقش بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و لزوم هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مدیریت حساب‌های دولتی، دیده نشده است.

معمار نژاد در زمینه انتقادات به اهداف بانک مرکزی در طرح مجلس توضیح داد: تعارض هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال با هدف حفظ ارزش پول ملی، تضاد پذیرفته شده ترین هدف برای بانک مرکزی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها) با ثبات و سلامت بانکی، عدم تحقق هدف قانون از منظر هدایت تسهیلات و اعتبارات به دلیل عدم وجود اعتقاد به هدایت اعتباری در ساختار کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی از جمله انتقادات مطرح در این زمینه است.

وی با اشاره به ساختار هیئت نظارت در ارکان بانک مرکزی در طرح مجلس تصریح کرد: سپرده شدن اختیارات مجمع و بازرس قانونی به هیئت نظارت مرکب از سه نفر منتخب رؤسای قوای سه‌گانه که کارکرد، قدرت تصمیم‌گیری و نظارت و اثر بخشی تصمیمات هیئت مزبور قابل با مقایسه با مجمع عمومی نیست. مغایرت رکن هیئت نظارت با نظریه تفکیک قوا که به نوعی مصداق دخالت مجلس و قوه قضائیه در امور اجرایی است. کاهش تأثیرگذاری هیئت نظارت چه به لحاظ تعداد اعضا و هم به لحاظ تخصص. لازم اعطای وظایف بازرسی هیئت نظارت با توجه به حیطه گسترده حسابرسی به سازمان حسابرسی از جمله انتقادات به طرح مجلس است.

معاون وزیر اقتصاد درباره انتقادات خود به هیئت عالی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی گفت: پیش بینی فرآیند بسیار پیچیده برای غزل اعضای هیئت عالی، عدم پاسخگویی هیئت عالی در قبال اقدامات و اختیارات محوله، انحصار کلیه اختیارات و وظایف بانک مرکزی در هیئت عالی از باب سیاستگذاری، تصویب مقررات و نظارت بر عملکرد و حسن اجرای آن در بانک مرکزی. حذف کلیه اعضای دولتی و بخش خصوصی اعضای فعلی شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی به ویژه وزارت اقتصاد از جمله انتقادات وارد به ساختار هیئت عالی در طرح مجلس برای قانون بانک مرکزی است.

مغایرت طرح مجلس با فرآیند نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی

معمار نژاد انتقادات خود درباره اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در طرح مجلس را در مغایرت فرآیند نصب و عزل رئیس کل با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش اختیارات رئیس کل و حضور وی در تمامی شوراهای پیش بینی شده در طرح و درنتیجه استیلا رئیس کل بر تصمیمات شورا و عدم تناسب انتخاب رئیس کل به عنوان رکن با سایر ارکان بانک مرکزی بیان کرد.

معاون وزیر اقتصاد درباره پاسخگویی بانک مرکزی در طرح مجلس نیز گفت: عدم پیش بینی سازوکارهای لازم برای پاسخگویی بانک مرکزی و بسنده شدن به ارائه دو گزارش عملکرد برنامه‌های بانک مرکزی در دو مقطع به مجلس و حضور در کمیسیون‌های آن، عدم شفافیت و پاسخگویی و نبود ضمانت اجرا برای پاسخگویی بانک مرکزی به طور عام و هر یک از ارکان آن به طور خاص در قبال مسئولیت‌ها و اختیارات وسیع محوله و مشخص نشدن وضعیت وزیر اقتصاد در قبال تذکر، سوال و استیضاح نمایندگان بابت عمل کرد بانک مرکزی و بانک‌ها از جمله انتقادات وارد شده به این موضوع است.

وی انتقادات خود درباره نظارت بانک مرکزی را در مواردی چون افزایش اختیارات معاونت نظارتی بانک مرکزی در ساختار بانک، عدم پیش بینی پاسخگویی و مسئولیت برای معاونت نظارتی بانک مرکزی در مقابل اختیارات بسیار وسیع مقرر در طرح، تزاحم سیاست پولی و نظارت بانکی به دلیل احاله هر دو سیاست به یک مرجع واحد، تردید در موفقیت‌آمیز بودن افزایش اختیارات بانک مرکزی و عدم پیش بینی سازوکارهای ایجاد هماهنگی با وزیر اقتصاد به عنوان نماینده سهام دولت در بانک‌های دولتی برای اعمال اقدامات نظارتی در خصوص بانک‌های مذکور مطرح کرد.

این مقام مسئول در پایان به اختیارات وسیع بانک مرکزی و رئیس کل و نبود پاسخگویی و شفافیت لازم در عملکرد این بانک انتقاد کرد و گفت: استقلال بانک مرکزی باید استقلال در استفاده از ابزار و اهداف باشد و در این طرح به اقتدار رئیس کل بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از دولت به خوبی توجه شده اما به استقلال بانک مرکزی از مجلس توجه نشده است، درحالیکه تکالیف مجلس به بانک مرکزی و بانک‌ها منجر به افزایش تورم می‌شود که با اهداف طرح مغایرت دارد.

منبع: ایسنا

کد خبر 499452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.