برنامه درسی روز پنجشنبه هجدهم دی ماه مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنجشنبه هجدهم دی ماه ۹۹ از طریق شبکه‌ های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش ایمنا، جدول پخش مدرسه تلویزیونی ایران ۱۸ دی ۹۹ و فهرست برنامه های شبکه آموزش و چهار به صورت زیر اعلام شده است:

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ حسابداری تکمیلی -رشته حسابداری -پایه ۱۱-شاخه کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ استاندارد کورل دراو- رشته گرافیک رایانه- پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ مهارت های شناختی - رشته تربیت کودک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ نصب دستگاه های خانگی -رشته الکترونیک - پایه ۱۲ - -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ مونتاژ و دمونتاژSMD - رشته الکترونیک - پایه ۱۱- -شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی - درس پنجم پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ عربی - حل تمارین درس پنجم پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ عربی - درس چهارم پایه نهم

فهرست برنامه های شبکه آموزش و چهار

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش معلمان- امنیت، اعتبار و سلامت سنجش

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ آمادگی دفاعی - پایه ۱۰- مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ هویت اجتماعی - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۳- پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۳ -پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸.۳۰ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها .

ساعت ۱۰.۱۵ درس زبان ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۰.۴۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۱۵ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس دین وزندگی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس هندسه ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸ اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی ششم دبستان.

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن ششم دبستان.

ساعت ۱۵ پیام های آسمانی پایه نهم متوسط اول

ساعت ۱۵.۳۰ عربی، و زبان قران یک پایه ۱۰ رشته علوم و تجربی و ریاضی و فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

کد خبر 466963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.