بازگشت سخنگوی شورا به صحن پس از چند جلسه غیبت/ ۱۰ پلاک باغ شدند

جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران به تذکر اعضا و بررسی ۱۲ پلاک ثبتی برای تشخیص باغ و غیر باغ گذشت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران که به صورت ترکیبی برگزار شد ،۱۲ پلاک ثبتی برای تشخیص باغ یا غیر باغ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در جلسه روز یکشنبه شورای شهر محسن هاشمی به حضور نیافتن علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: آقای اعطا سه جلسه است که در صحن حضور ندارند و در جلسات هم اندیشی هم نبودند پیگیری شود چرا به صحن نمی‌آیند؟

که در جلسه امروز شورای شهر تهران سخنگوی شورای شهر حضور داشت. گفته می‌شد وی پس از بی توجهی رئیس شورا به دستور العمل ورود خبرنگاران به صحن و اجازه ویژه هاشمی به خبرنگاران صدا و سیما که سبب تذکر به هیئت رئیسه و رئیس شورای شهر تهران نیز شد در صحن حاضر نشده است.

نخستین پلاک ثبتی که امروز مورد بررسی قرار گرفت مربوط به قطعه زمینی به مساحت ۶۸۴ متر مربع در منطقه یک، میدان تجریش بود.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در توضیح این پلاک ثبتی گفت: مشخصات سند شش دانگ عمارت و باغچه با کاربری قدیم مسکونی است. کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۸ این پلاک را با ۲۳ اصله درخت سبز و خشک باغ اعلام کرده است.

او با بیان اینکه حدنصاب درختان این پلاک باید ۳۹ اصله درخت باشد گفت: در حال حاضر ۱۱ اصله درخت در آن موجود است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن آن است.

اعضای شورای شهر تهران با ۱۴ رأی موافق به این پلاک ثبتی رأی باغ دادند.

در دستور بعدی باغ و یا غیر باغ بودن دو پلاک ثبتی به مساحت ۱۲۸۱ متر مربع در دارآباد که پس از اصلاح به ۷۲۱ متر مربع رسید مورد بررسی قرار گرفت.

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: یکی از پلاک ثبتی‌ها شش دانگ یک بابا خانه مشجر و دیگری یک باب خانه ساخته شده در یک قطعه زمین بود، و پلاک مادر این دو پلتاک ثبتی یک قطعه زمین مزروعی است. کاربری قدیم مسکونی است. نظر کمیسیون ماده ۷ در سال ۹۸ با داشتن ۲۲ اصله درخت مبنی بر باغ بوده است. حد نصاب درختان برای یک پلاک ۳۰ اصله درخت است و در پلک ثبتی دوم با توجه به مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع حدنصاب درختان محسوب نمی‌شود.

تعداد درختان در حال حاضر در دو پلاک ثبتی ۲۰ اصله است. یکی از پلاک‌ها دارای گواهی پایان کار مبنی بر ۱۰۲ متر مربع زیر بنا است.

سالاری با اشاره به نظر کمیسیون معماری و شهرسازی درباره این دو پلاک ثبتی گفت: دو نفر از اعضای کمیسیون این دو پلاک ثبتی را باغ اعلام کرده‌اند و پلاک ثبتی مادر را غیرباغ اعلام کردند و یک یاز اعضا نیز هر دو پلاک ثبتی را غیرباغ اعلام کرده است.

سید حسن رسولی به عنوان مخالف غیرباغ بودن این پلاک ثبتی گفت: در صفحه سوم اسنادی که در اختیار ما قرار دادید، عنوان شده است که این دو پلاک در سال ۷۹، تفکیک شده‌اند. اولاً در این تفکیک ماده ۱۰۱ رعایت نشده و حقوق شهرداری رعایت نشده است و ثانیاً مبنای مواد ۱۴۸ باغ‌هایی است که قبل از سال ۷۰ در آن بنا احداث شده است و در نتیجه به استناد محتویات پرونده هر دو پلاک باغ است و شورای شهر نباید دور بخورد و رأی غیرباغ بودن بدهد.

در ادامه زهرا نژادبهرام گفت: پرونده با یک پلاک ثبتی آمده است و لذا باید برای هر دو ملک نطر بدهیم. اینکه در سوابق گذشته چگونه ماده ۱۰۱ عمل کرده است مربوط به دوره قبل است و در اینجا تنها نوعیت آنرا تعیین می‌کنیم. لذا اکنون با یک پلاک ثبتی با دو قطعه زمین روبرو هستیم که می‌خواهد تجمیع شود. ما به جمع‌بندی رسیدیم که در موارد اینچنینی به هر پرونده می‌توانیم مستقلاً رأی دهیم و به همین دلیل من و آقای اعطا به ملکی که کلمه مشجر داشت رأی باغ و به ملکی که سند ساختمان داشت غیرباغ دادیم.

او گفت: علت این کار این بوده است که پلاک ثبتی مادر این دو قطعه زمین یک قطعه زمین مزروعی است و اعضای شورای شهر باید دو رأی برای هر کدام از این قطعات بدهند.

اعضای شورای شهر تهران به قطعه پلاک ۲۵۳۸۱۹ به مساحت ۷۳۵ مترمربع که در آن یک باب خانه ساخته شده بود رأی باغ دادند. همچنین اعضای شورای شهر تهران به پلاک ثبتی ۲۵۴۵۲۴ شش دانگ یک باب خانه مشجر نیز رأی باغ دادند.

در دستور شماره ۳ پلاک ثبتی به مساحت ۵۱۵ متر مربع در خیابان باهنر واقع در منطقه یک مورد بررسی قرار گرفت.

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: مشخصات سند یک قطعه باغ است با کاربری قدیم مسکونی است. نظر کمیسیون ماده ۷ مبنی بر باغ بودن این قطعه زمین است و رأی کمیسیون معماری و شهرسازی نیز مبنی بر باغ بودن این قطعه زمین است.

اعضای شورای شهر تهران به این قطعه پلاک ثبتی رأی باغ دادند.

در دستور شماره ۴، چهار پلاک ثبتی به مساحت کلی ۱۹۱۸ مترمربع در خیابان شریعتی واقع در منطقه ۳ مورد بررسی قرار گرفت.

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: مشخصات هر چهار قطعه ذکر شده است که یک قطعه زمین است. کاربری قدیم مسکونی است. کمیسون ماده ۷ در سال ۹۶، مبنی بر باغ بودن پلاک ۱۱۲۸ متری است. یکی از این پلاک ثبتی‌ها دارای گواهی پایان کار قبل از سال ۴۹ است. نظر کمیسیون معماری و شهرسازی برای هر چهار پلاک غیرباغ است.

زهرا صدر اعظم نوری در مخالفت با غیرباغ بودن این چهار پلاک ثبتی گفت: وقتی پلاک یا پلاک‌هایی به صورت قانونی تجمیع نمی‌شوند یعنی تجمیع شده نیستند و باید مورد به مورد اینها را مطرح کنیم و این اشتباه است که چهار پلاک را با همدیگر بیاوریم و رأی باغ و غیر باغ بدهیم.

او ادامه داد: وقتی پلاکی با چهار سند ارائه می‌شود یعنی تجمیع قانونی نشده است و در مرجع قانونی و یا اداره ثبت نسبت به تجمیع آن اقدام نکرده است و این تنها یک امتیاز برای مالکین است.

نوری در ادامه گفت: در این چهار پلاک با پلاکی که ۱۱۲۸ متر مساحت دارد مخالف هستم و سه پلاک دیگر غیر باغ هستند. این پلاک با توجه به اینکه حد نصاب درختان را دارد، لذا از پوشش کامل برخوردار است و کمیسیون ماده ۷ نیز به دلیل حدنصاب داشتن به آن رأی باغ داده‌اند.

محسن هاشمی از اعضای شورای شهر سوال کرد که اعضای شورا به هر کدام از پلاک‌های ثبتی رأی جداگانه می‌دهند و یا یک رأی تجمیعی که اعضای شورای شهر با رأی جداگانه به هر یک از پلاک‌ها موافقت کردند.

اعضای شورای شهر تهران به هر ۴ پلاک ثبتی رأی غیرباغ دادند.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران پلاک ثبتی به مساحت ۲۴۷۱ متر مربع در خیابان ناطق نوری واقع در منطقه ۵ را بررسی کردند. کمیسیون ماده ۷ به این پلاک ثبتی در سال ۹۸ رأی باغ داده بود و اعضای شورای شهر تهران نیز به این پلاک ثبتی رأی باغ دادند.

در ادامه پلاک ثبتی دیگری به مساحت ۱۵۷۱ در زعفرانیه واقع در منطقه یک مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای شهر تهران به این پلاک ثبتی رأی باغ دادند.

پلاک ثبتی هفتم مربوط به قطعه زمینی به مساحت ۵۰۳ متر مربع واقع در خیابان پاسداران در منطقه چهار بود.

سالاری در توضیح این پلاک ثبتی گفت: این زمین شش دانگ یک قطعه زمین بود و کمیسیون ماده ۷ با ۲۱ اصله درخت رأی باغ به این قطعه زمین داد. کمیسیون معماری و شهرسازی با ملاک حد نصاب انرا باغ اعلام کرده است اما به این قطه درخت اضافه شده و حتی از حد نصاب کمیسیون ماده ۷ نیز بیشتر است.

امینی گفت: با این نگاه ما درختان تهران را از بین می‌بریم و فکر نکنیم باعث حفظ درختان می‌شود، براساس سند عرصه به اعیان است و این توجیه را نمی‌پسندم.

بهاره آروین در ادامه گفت: نمی‌دانم چرا آقای سالاری اطلاعات را کامل به دوستان ارائه نمی‌دهند، آیا از دستشان در می‌رود؟ چرا که این امر باعث ایجاد شبهاتی می‌شود. از آنجایی که سطح اشغال ۲۴۰ متر مربع است حد نصاب درختان ۱۶ درخت است و در آن زمانی که کمیسیون ماده ۷ نظر داده ۲۱ اصله درخت داشته است. بعد هم مالک درخت کاشته است، از کجا می‌دانیم شاید مالک می خواسته این فضا باغ بماند.

اعضای شورای شهر تهران به این قطعه زمین رأی باغ دادند.

دستور بعد مربوط به یک پلاک ثبتی با مساحت ۹۲۴ متر مربع در منطقه یک واقع در نیاوران بود. هر دو پلاک ثبتی موقوفه هستند و نظر کمیسیون ماده ۷ مبنی بر باغ بودن این پلاک ثبتی بود اما اعضای شورای شهر تهران به این پلاک ثبتی رأی غیرباغ دادند.

در ادامه اعضای شورای شهر تهران به دو پلاک ثبتی دیگر مربوط به یک قطعه زمین واقع در منطقه ۳ و به مساحت ۲۳۳۵ متر مربع رأی باغ دادند. همچنین پلاک ثبتی دیگر به مساحت ۸۷۲ متر مربع واقع در میدان قیام در منطقه ۱۲ نیز رأی باغ گرفت. اعضای شورای شهر تهران به پلاک ثبتی دیگر به مساحت ۲۹۸۰ متر مربع در بلوار سعید آباد واقع در منطقه ۱۸ نیز که کاربری قدیم آن پارک بود، رأی باغ دادند.

آخرین پلاک ثبتی که در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت مربوط به دو پلاک ثبتی به مساحت ۶۰۱ متر مربع و ۷۲۱ متر مربع در خیابان فرماینه در منطقه یک بود. اعضای شورای شهر تهران به این دو پلاک ثبتی رأی باغ دادند.

در این جلسه ١٠پلاک ثبتی رأی باغ و یک پلاک رأی غیر باغ گرفتند. پرونده پلاکی دیگر نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون شهرسازی و معماری شورا بازگشت داده شد.

کد خبر 458913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.