تهرانی‌ها بیش از پیش کرونا را جدی گرفته‌اند

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: براساس نظرسنجی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، شهروندان تهرانی نسبت ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ اول در ﻣﻴﺎنه اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه، کرونا را بیشتر جدی گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، زهرا نژادبهرام در صفحه توییتر خود ﻧﺘﺎﻳﺞ نظرسنجی سوم دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در خصوص نگرانی شهروندان از ابتلا خود و خانواده هایشان به ویروس کرونا در تاریخ ۱۶ تا ۱۹ فروردین ۹۹ را منتشر کرد و نوشت: ۵۰ درﺻﺪ از تهرانی‌ها ﻧﮕﺮاﻧﻲ زﻳﺎدی در ﻣﻮرد اﺑﺘﻼی ﺧﻮد ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده‌ﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺎ دارﻧﺪ و ۲۹ درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دارند. نسبت ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ اول در ﻣﻴﺎنه اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه، شهروندان تهرانی کرونا را بیشتر جدی گرفته اند.

وی در توییت دیگری خبر داد:  "در مرحله دوم کمک به معیشت دستفروشان، پنج میلیارد تومان برای دستفروشان تهرانی توزیع می‌شود. بنیاد مستضعفان برای کمک به دست فروشان، پنج میلیارد به شهرداری تهران می دهد."

کد خبر 418031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.