سیستم قدرتمند مراقبت‌های بهداشتی ایران با بهورزان

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران، سیستم سلامت و مراقبت‌های اولیه بهداشتی ایران را قدرتمند دانست و گفت: ایران در دهه‌های گذشته یک سیستم قوی مراقبت‌های بهداشتی در مقیاس وسیع ایجاد کرده که از مناطق روستایی و با کارکنان بهداشت جامعه یا بهورز شروع شده است.

به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت بهداشت، کریستوف هاملمان روز یکشنبه درباره سیستم مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران افزود: بهورز، زن یا مرد محلی در روستا با سطح متوسط و بالای سواد است که به طور فعال، سطح سلامت افراد تحت پوشش روستا را پیگیری می‌کند. با ایجاد سیستم مراقبت‌های اولیه بهداشتی در ایران سلامت مردم، بهبود چشمگیری پیدا کرده که در روند تغییر شاخص‌های سلامت در کشور ایران نیز نشان داده می‌شود.

وی ادامه داد: در ایران از زمان راه اندازی مراقبت‌های اولیه بهداشتی، تحولات زیادی جهت ارتقا و بهبود ارائه خدمات و رفع بهتر نیازهای سلامتی افراد انجام شده از جمله برنامه پزشک خانواده روستایی، بیمه سلامت روستایی، برنامه پزشک خانواده شهری در استان‌های منتخب، آموزش متخصصین پزشک خانواده در ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی، دوره کارشناسی ارشد Mph پزشک خانواده، برنامه مراقبت‌های بهداشتی اولیه شهری با تیم بهداشتی برای رسیدگی بهتر، پیشگیری، ترویج و کنترل فعالانه فاکتورهای خطر با تعیین مراقب سلامت به عنوان نگهبان اصلی مراقبت‌های بهداشتی اولیه شهری، ادغام سلامت روان و اخیراً سو مصرف مواد مخدر در مراقبت‌های بهداشتی اولیه برخی از نمونه‌های خوب انتخاب شده مداخلات سلامتی در مراقبت‌های بهداشتی اولیه هستند.

نماینده سازمان جهانی بهداشت بهداشت در ایران گفت: بهبود کیفیت خدمات در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. امیدوارم تلاش‌های خالصانه مجموعه وزارت بهداشت در ارتقای کیفیت خدمات اولیه سلامت که در حفظ و بهبود سلامت جامعه ضروری و مهم است، به موفقیت‌های بیشتری برسد. در دهه‌های گذشته در کشورهای با درآمد کم و متوسط با وجود بهبود دستاوردهای بهداشتی و سلامت، به دلیل افزایش انتظارات عمومی، تغییر نیازها و آرمان‌های سلامت، نیاز بیشتری به تقویت نظام بهداشتی در جهت بهبود دستاوردهای سلامت وجود دارد.

وی اظهار کرد: کشورها نیاز به سیستم بهداشتی و درمانی با کیفیت بالا دارند تا بتوانند پاسخ بهتری به حفظ و بهبود سلامت، انتظارات بالا و رو به رشد و تغییر در نیازهای در حال تغییر جمعیت دهند. این ارتقای کیفیت سلامت نمی‌تواند بدون سیستم بهداشتی، مؤثر باشد. موضوع مهم دیگر در سیستم بهداشتی، عدالت در مراقبت‌های سلامتی است. زیرا افراد آسیب پذیر و فقیر بیش از حد تحت تأثیر کیفیت بد مراقبت قرار می‌گیرند.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران بیان کرد: هر ساله در کشورهای با درآمد کم و متوسط، ۵.۷ تا ۸.۴ میلیون نفر جان خود را در اثر کیفیت پایین خدمات مراقبتی که ۱۵ درصد کل مرگ در این کشورهاست از دست می‌دهند. تخمین زده شده که این کشورها سالانه حدود ۱.۴ تا ۱.۶ تریلیون دلار به دلیل کیفیت پایین خدمات، ضرر بهره وری می‌دهند. برای دستیابی کارآمد به پوشش همگانی سلامت، کیفیت در خدمات بهداشتی و درمانی ضروری است. از آنجا که کشورها متعهد به دستیابی به سلامت برای همه هستند، ضروری است مطمئن شوند که خدمات مراقبتی ارائه شده مؤثر، ایمن و مردم محور است.

وی افزود: لازم است تنها به بهبود در دسترسی به خدمات در پوشش همگانی سلامت(UHC) نیندیشیم و از مؤثر بودن کیفیت خوب این خدمات نیز اطمینان پیدا کنیم. UHC یک نقطه شروع برای بهبود کیفیت سیستم‌های بهداشتی است. بهبود کیفیت باید مؤلفه مرکزی پوشش همگانی سلامت در کنار گسترش پوشش حمایت مالی باشد.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: دولت‌ها از ابتدا باید با ایجاد سیستم ملی کیفیت، در تضمین خدمات بهداشتی، اطمینان از بهره مندی همه مردم با اولویت ویژه به افراد نیازمند و نیازهای‌شان به خدمات بهبود یافته توجه کنند در حالی‌که بسیاری از عناصر کیفیت در دهه‌ها توصیف شده است، اما تاکید فزاینده ای در دنیا بر مؤثر، ایمن و مردم محور بودن خدمات بهداشتی با کیفیت می‌شود. علاوه بر این، برای داشتن مزیت مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت، خدمات بهداشتی باید به موقع، عادلانه، یکپارچه و کارآمد باشند.

هاملمان بیان کرد: تدوین، پالایش و اجرای یک سیاست و راهبرد ملی کیفیت (NQPS) اولویتی در حال ظهور برای کشورهاست زیرا آنها در تلاشی سیستماتیک برای بهبود عملکرد نظام مراقبت‌های سلامت کشورشان هستند. با عزم فزاینده جهت تحقق UHC و ارتباط آن با افزایش آگاهی، ما را به این مهم می‌رساند که بهبود دسترسی باید همراه با تلاش متمرکز در جهت ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی باشد.

وی افزود: سازمان جهانی بهداشت با همکاری کشورهای عضو و شرکای فنی، به طور مشترک یک رویکرد عملی برای تدوین سیاست و استراتژی ملی برای بهبود کیفیت مراقبت و علاوه بر آن در مجموعه‌های مختلف فنی، اسناد، و راهنماها در مورد بهبود کیفیت خدمات مراقبتی مانند کیفیت در PHC تهیه کرده است.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران اظهار کرد: برای بهبود کیفیت مراقبت در سطح سیستم، چندین نوع مداخله که توانمندی محیطی را ایجاد می‌کند، وجود دارد از جمله می‌توان به راهبردهای ملی نیروی کار، ساز و کارهای ثبت و صدور مجوز، ارزیابی خارجی یا اعتباربخشی، گزارش دهی و ساز و کار معیار بندی Benchmarking و نهادهای ملی نظارت، نظم، قانون مداری دارو، تجهیزات پزشکی و سایر محصولاتی اشاره کرد.

هاملمان گفت: ضروری است که از سیستم‌های اطلاعات بهداشتی نیز برای اندازه گیری و هدایت کیفیت خدمات مراقبتی و روش‌های تأمین مالی برای پشتیبانی ارائه خدمات با کیفیت استفاده شود. سازمان جهانی بهداشت به موضوع مهم دیگر که کیفیت در مراقبت‌های اولیه سلامت و نیز اهمیت آن در دستیابی به اهداف سلامت در پوشش همگانی سلامت، توجه ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: رویکرد مراقبت‌های اولیه سلامت بسیار مهم است که یک رویکرد کل - جامعه با محوریت سلامت و تندرستی بر نیازها و ارجحیت افراد، خانواده‌ها و جوامع است. این رویکرد به مؤلفه‌های تعیین کننده سلامت در سطح گسترده‌تر و با تاکید بر جنبه‌های جامعه و به هم پیوسته تندرستی و سلامت جسمی، روحی و اجتماعی همچنین مراقبت بر اساس نیاز فرد در طول زندگی و نه فقط برای مجموعه از بیماری خای خاص اشاره دارد.

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران گفت: مراقبت‌های اولیه سلامت اطمینان می‌دهد که مردم مراقبت‌های جامع تا حد ممکن نزدیک به محیط روزانه خود اعم از ترویج و پیشگیری تا درمان، توانبخشی و طب تسکنی را دریافت می‌کنند. مراقبت‌های اولیه سلامت ریشه در تعهد به عدالت اجتماعی، برابری و به رسمیت شناختن دستیابی به بالاترین سطح سلامت حق اساسی است، اشاره دارد همانگونه که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است.

هاملمان عنوان کرد: مفهوم مراقبت‌های اولیه سلامت بارها و بارها تفسیر و بازتعریف شده است. در برخی شرایط به ارائه خدمات سرپایی یا سطح اول خدمات مراقبت‌های بهداشتی فردی اشاره دارد. در شرایطی دیگر مراقبت‌های اولیه سلامت به عنوان مجموعه‌ای از مداخلات سلامتی اولویت دار برای جمعیت‌های کم درآمد شناخته شده است (که به آن مراقبت‌های اولیه سلامت انتخابی نیز گفته می‌شود) و برخی دیگر، مراقبت‌های اولیه سلامت را به عنوان یک مؤلفه اساسی در توسعه انسانی، با تمرکز بر جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درک کرده‌اند.

کد خبر 410774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.