تشکیل کارگروه‌های مهندسی مجدد برای حذف گلوگاه‌های فرآیندی

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد گفت: برای حذف گلوگاه‌های فرآیندی، کارگروه های مهندسی مجدد فرآیندها تشکیل شده است.

به گزارش ایمنا، هدا پیروی در مراسم رونمایی از تصویر جامع فرآیندی شهرداری مشهد و آغاز مهندسی مجدد فرآیندها که با حضور شهردار، معاونان شهردار و مدیران شهری مشهد برگزار شد، اظهار کرد: برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم، هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.

وی با بیان اینکه تمام فعالیت‌های هزینه زا که ارزشی تولید نمی کنند (Muda ) باید حذف شود، افزود: فعالیت‌هایی که به شکلی در جای دیگری به صورت موازی انجام می‌شود (Muri) با یکدیگر تلفیق شده و آن دسته از فعالیت‌هایی که برای تکمیل و بهبود سطح کیفی خدمات لازم است (Mura) به فعالیت های سازمان افزوده می‌شود.

پیروی تصریح کرد: بخشی‌نگری، توجه نکردن به شهروندان و نیازهای آنها در فرآیندها خصوصاً فرآیندهای رو به شهروند منجر به کاهش بهرهوری در سازمان می شود، لذا شهرداری مشهد با این طرح به دنبال آغازی بر مهندسی مجدد و بهبود فرآیندها در این ابر سازمان است.

مدیر کل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد ادامه داد: در این طرح کارهای موازی و دارای تداخل فرآیندی، کارغیریکپارچه و ناهماهنگ بین مجموعه‌ها و کارهای غیر ضروری شناسایی شده است و با بهینهسازی فرآیندها هزینه ها و زمان انجام فرآیندهای کاهش یافته و کیفیت خدمات افزایش مییابد که در نهایت منجر به رضایت شهروندان در شهر مشهد خواهد شد.

وی  گفت: در اجرای مهندسی مجدد فرآیندها بر ضرورت تشکیل کارگروه های تخصصی جهت حذف کارهای موازی و داراری تداخل فرآیندی و در راستای بهبود مستمر در حوزههای ستادی، مناطق، سازمان ا و شرکتهای تابعه تاکید شده است که در این راستا حوزهها باید در برگزاری منظم کمیسیون و کمیته برنامهریزی و تعالی اهتمام داشته باشند.

کد خبر 407718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.