جریانی پرقدرت شریک شهرفروشی شهرداری‌های غیرمنضبط است

عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت: یک جریان پرقدرت سوداگر در جریان شهرفروشی متحد و شریک اصلی شهرداری‌های غیرمنضبط است.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف، عباس آخوندی در همایش "اقتصاد شهری و مسئله مهندسی از منظر اقتصاد سیاسی" با بیان اینکه عرضه و تقاضا برای خدمات مهندسی مانند هر خدمت دیگری در بازار ویژه خود انجام می گیرد، اظهار کرد: نهاد بازار خدمات مهندسی نیز همچون سایر بازارها دارای ارکانی است و ورود به آن نیز مستلزم داشتن صلاحیت است.

وی افزود: در بررسی موضوع از منظر اقتصاد سیاسی، هر یک از ارکان سه گانه تنظیم کننده مقررات و داور نهایی، عرضه کننده خدمات مهندسی و مشتریان آنها یک کانون قدرت محسوب می‌شوند و بنابراین ارزیابی کارایی این بازار بستگی به آزمون تعادل قدرت در این بازار، دسترسی آزاد به اطلاعات و میزان جریان رقابت سالم و منصفانه در آن دارد.

وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه چالش اصلی در بازار خدمات مهندسی وجود تعارض منافع های متقاطع و مکرر در آن است، خاطر نشان کرد: به عنوان مثال دولت که باید در مقام تنظیم کننده مقررات و داور نهایی باشد، درعینِ حال یک مشتری با شدت تمرکز بالا در بازار است و تعادل بازار را با مداخله های مکرر خود بر هم می زند.

آخوندی اضافه کرد: در بازار خدمات مهندسی غیردولتی نیز تعادل ناموزون در بازار برقرار است. از یک سو، نهاد شهرداری ها به عنوان دولت‌های محلی که باید حافظ منافع عمومی و همچنین، هم مجری ضوابط و مقررات شهرسازی و هم مقررات ملی ساختمان باشند، اغلب به منظور تأمین مالی هزینه‌های خود به شهرفروشی روی آورده اند.

آخوندی ادامه داد: در مورد رعایت مقررات ملی ساختمان نیز، فرایند کنترل از سوی شهرداری ها به خوبی انجام نمی گیرد، در حالیکه کنترل ساختمان بر اساس قانون وظیفه شهرداری ها است. فراتر آنکه در بازار مستغلات شهری، یک جریان پُرقدرت سوداگری وجود دارد که در جریان شهرفروشی متحد و شریک اصلی شهرداری های غیرمنضبط است. این جریان ترکیبی با قدرت مضاعف نیز بازار خدمات مهندسی را از تعادل حرفه ای، حاکمیت قانون، رقابت منصفانه و تعهد به قرارداد اعم از قرارداد اجتماعی و یا قرارداد فردی باز می دارد.

وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی نیز در یک تقسیم کار غیرقانونی با شهرداری افزون بر عرضه های خدمات مهندسی در مقام کنترل کننده ساختمان قرار گرفته و در عمل حق انتخاب مشتریان را از آنان سلب، توزیع خدمات را کوپنی، نوع و شرح خدمات را اجباری ساخته است.

عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت: از این رو، در این بازار قرارداد، تعهد به انجام قرارداد و مفهوم رقابت بی معنی است. در این وضعیت آشفته، قربانی اصلی این بازار مشتریانِ خرده پای خدمات مهندسی هستند که هم حق انتخاب خود را از دست داده اند و هم باید هزینه خدمات دریافت نشده را پرداخت کنند. آشکار است که چنین بازاری فاقد کارآمدی اولیه است و نمی توان از آن انتظار رشد و ارتقا و توان رقابت پذیری در سطح بین المللی داشت.

کد خبر 394104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.