تحقق توسعه در گرو تغییر تفکر و رفتار شهروندان، مدیران شهری و کارشناسان

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران با بیان اینکه پروژه محرک توسعه الزاما پروژه بزرگ نیست، گفت: باید تغییر در تفکر و رفتار شهروندان، مدیران شهری و کارشناسان ایجاد شود تا توسعه به معنای واقعی تحقق پیدا کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، صفر قائدرحمتی امروز – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۸- در جلسه داوری پروژه‌های محرک توسعه مناطق پانزده‌گانه شهرداری اصفهان اظهارکرد: طی سه روز جلسه داوری پروژه‌های محرک توسعه، شهرداران مناطق ۱۵ گانه اصفهان باید پروژه‌هایی معرفی می‌کردند که علاوه بر قابلیت توسعه، محرک اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی شهر باشد، اما فعلا هیچ پروژهای نهایی نشده و نیاز به تعامل و گفت و گوی بیشتر است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی "فرآیند طراحی و اجرای موفق پروژه‌های محرک توسعه" ویژه مدیران شهری شهرداری اصفهان در روز دوم اردیبهشت ماه سال‌جاری، افزود: در آن کارگاه تبیین مفهوم پروژه محرک توسعه و شاخص‌های شناسایی آن، چگونگی به‌کارگیری پروژه‌های محرک توسعه و الزامات موفقیت اینگونه پروژه‌ها اعلام شد و در ادامه با معرفی پروژه های محرک توسعه توسط مدیران مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان جلسه داوری پروژه‌ها برگزار شد تا با تعامل شهرداران مناطق و کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران تصریح کرد: درباره اینکه بدانیم در طرح‌های شهری به دنبال چه مدل توسعه هستیم، توسعه همه جانبه یا توسعه صرفاً اقتصادی یا صرفا کالبدی در شهر، نظرات مختلف جمع بندی شد که اجماع نظر حاضران «توسعه همه جانبه» بود، توسعهای که همه مناطق و مردم از آن بهرهمند شوند و خطرات مخرب زیستمحیطی و اجتماعی نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید تغییر در تفکر و رفتار شهروندان، مدیران شهری و کارشناسان ایجاد شود تا توسعه به معنای واقعی تحقق پیدا کند، گفت: پروژه‌هایی که از آنها به عنوان محرک توسعه یاد می‌شود در واقع محصول توسعه است.

قائدرحمتی تصریح کرد: حدود ۲۰ پروژه‌ای که با عنوان محرک توسعه توسط مدیران مناطق معرفی شده، هنوز خام است، البته انتظار نمیرفت طرح های خوبی ارایه شود چرا که هنوز در ابتدای مسیر قرار دارند.

وی افزود: باید مفاهیم توسعه و تغییر در تفکر مدیران مناطق شهری ایجاد شود و بعد سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و نمادین منطقه بررسی شود و مشخص باشد که کُنشگران و بازیگران واقعی در یک منطقه چه کسانی هستند تا از دل آن پروژه اصیل و فاخر استخراج شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران با بیان اینکه پروژه محرک توسعه الزاما پروژه بزرگ نیست، گفت:  گاهی تغییر جزیی در یک طرح می‌تواند پروژه محرک توسعه را رقم بزند.

کد خبر 376203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.