پروژه‌های محرک توسعه عامل مهمی در جذب گردشگر

یک کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری گفت: پروژه‌های محرک توسعه می‌تواند عامل مهمی در جذب گردشگر و تأثیرگذار در اقتصاد شهر و کشور موثر باشد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، حمیدرضا نیلی امروز – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۸- در جلسه داوری پروژه‌های محرک توسعه مناطق پانزده‌گانه شهرداری اصفهان اظهارکرد: شهری همچون اصفهان جزء شهرهای ویژه و نادر کشور و حتی جهان به شمار می‌رود و باید به آن توجه ویژه شود.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر مدیریت شهری اصفهان با کمک بخشها و دستگاههای ملی، به ضرورت توجه ویژه به این شهر پی برده‌اند، یکی از راهکارها کمک گرفتن از مجموعه مشورت‌های عدیده است که می‌تواند در حوزههای مختلف تعمیم پیدا کند که یکی از شاخههای آن پروژههای محرک توسعه است.

داور بررسی پروژه‌های محرک توسعه مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان ادامه داد: شهر اصفهان پتانسیل های نهفته ویژه ای دارد که چراغ بسیاری از آنها هنوز روشن نشده است و اگر بتوان از نظرات تشکلها، گروهها، دانشگاهیان، حرفهمندان و به نوعی از شهروندان بهره برد و تحریکهای بسیار هوشمندانهای در بافتهای مختلف شهر ایجاد کرد که موجهای آن دیگر عناصر بافت را به عنوان بازیگر وارد صحنه کند، آن زمان است که کُنشگران، اندیشمندان، صاحبنظران و سرمایهگذاران در کنار مدیریت شهری قرار میگیرند و از جزء تا کلان شهر را به شهری پایدار و نمونه در کشور تبدیل می‌کند؛ با انجام این اقدام روز به روز بر پتانسیلهای شهر اصفهان افزوده میشود.

 وی با بیان اینکه پروژه‌های محرک توسعه میتواند عامل مهمی در جذب گردشگر و تأثیرگذار در اقتصاد شهر و کشور موثر باشد، گفت: پروژه های محرک توسعه همان اتفاقات پایدار، ممتد و دراز مدتی است که از یک نقطه شروع و تاثیرگذاری میکند تا بافت پیرامونی خود را تا شعاع وسیعی درگیر سازد و تمام کُنشگران را به میدان آورد.

نیلی تاکید کرد: جمعبندی طرحهای تعریف شده مناطق ۱۵ گانه به عنوان پروژههای محرک توسعه میتواند مدیران شهری را به تدوین شیوه‌نامه و نظامنامه نحوه ورود به موضوعات محرک توسعه برساند.

وی ادامه داد: در جلسات بررسی پروژه‌های محرک توسعه مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان باید مدیران تمام سازمانهای تابعه شهرداری همچون سازمان پارکها و فضای سبز و سازمان زیباسازی شهرداری نیز حضور داشته باشند تا هنگام تعریف پروژه‌ها در خصوص بخشهایی که به عنوان مثال به احداث بوستان یا پارک اختصاص یافته اظهار نظر کنند که آیا انجام چنین اقدامی امکان پذیر هست یا خیر؛ در گام بعدی سایر سازمانها همچون اوقاف یا میراث فرهنگی نیز باید حضور داشته باشند.

کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری گفت: در نظامنامه و شیوهنامه هر پروژه باید نظر تمام کُنشگران بیرون از بدنه شهرداری دریافت شود، در آن صورت پروژه ها موفق و پایدار خواهد بود و شکوفایی در کل پهنه شهر ایجاد خواهد کرد.

کد خبر 376199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.