شهروندی

کل اخبار: 10
 • مشارکت شهروندی چیست؟

  مشارکت شهروندی چیست؟

  مفهوم مشارکت ارتباط تنگاتنگ و مرتبط با مفهوم شهروندی دارد که در آن حقوق، وظیفه، نقش و مسئولیت شهروندان مشخص و نهادینه شده است.

 • شهروندان از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چه می‌دانند؟

  شهروندان از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چه می‌دانند؟

  در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با همکاری سازمان‌های مشمول، اطلاعات مورد درخواست شهروندان در چارچوب مصوب قانونی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

 • میز خدمت الکترونیکی چیست؟

  میز خدمت الکترونیکی چیست؟

  میز خدمت الکترونیکی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد در شهرداری اصفهان استقرار یافته است.

 • منظر شهری چیست؟

  منظر شهری چیست؟

  منظر شهری از جمله اجزا با اهمیت هویت شهر و شاید رکن اصلی تاثیرگذار بر تصویر ذهنی از شهرها است.

 • هویت شهری چیست؟

  هویت شهری چیست؟

  هویت شهری انعکاسی از سنن مردم محلی، فرهنگ و آرمان آنها و نشان‌دهندۀ نیازها، موفقیت‌ها، شکست‌ها و آیندۀ آن مردم و درکی از شهر است که به واسطۀ حس ایجاد می‌شود.

 • حقوق شهری چیست؟

  حقوق شهری چیست؟

  در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و ...

 • فرهنگ شهروندی چیست؟

  فرهنگ شهروندی چیست؟

  فرهنگ شهروندی مجموعه ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها، قوانین مشترک بنیادی است که در بردارنده احساس تعلق، احترام به میراث مشترک و همچنین تشخیص حقوق و تعهدات شهروندی است.

 • شهروند کیست؟

  شهروند کیست؟

  در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند. قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه دارد.

 • شهر چیست؟

  شهر چیست؟

  در نگاه اول واژه شهرنشین برای عده زیادی از شهروندان بسیار زیبا و برای بعضی‌ها نوعی پرستیژ به شمار می‌آید. اما این که تا چه حد توانسته‌ایم شهروندان را با قوانین و حقوق متقابل افراد در قبال یکدیگر در یک زندگی شهری آشنا کنیم جای بسی سوال و تأمل دارد.

 • با مفاهیم شهروندی آشنا شوید

  با مفاهیم شهروندی آشنا شوید

  بسیاری از ما از صبح که از خانه خارج می‌شویم تا غروب آفتاب با مسائل و مفاهیم مختلف شهری روبرو می‌شویم، مفاهیمی ساده اما پیچیده... مفاهیمی همچون "شهر"، "شهروندی" و "حقوق شهروندی".