همایش ملی سند راهبردی توسعه ورزش اصفهان – 2

دکتر انصاری مهر: شهرداری مسئول جان بخشیدن به حرکت آغاز شده در ورزش اصفهان است

25 آذر 1388 ساعت 16:00

خبرگزاری ایمنا: دبیر علمی همایش ملی سند راهبردی توسعه ورزش اصفهان گفت: شهرداری اصفهان به عنوان متولی اصلی شهر مسئول جان بخشیدن به حرکت نوین آغاز شده در ورزش اصفهان است.


 به گزارش ایمنا، دکتر مسعود انصاری مهر در همایش ملی سند راهبردی توسعه ورزش اصفهان با بیان این مطلب افزود: آرمان اصفهان رسیدن به شهر زیبا با داشتن شهروندانی سالم است و طرح توسعه ورزش اصفهان سرآغازی در جهت رسیدن به این عنوان می باشد.
وی با بیان اینکه آخرین فاز مرحله مقدماتی این طرح در قالب همایشی دو روزه با حضور اساتید، متخصصان و صاحب نظران حیطه تربیت بدنی و ورزش برگزار خواهد شد افزود: پس از برگزاری این مرحله با جمع آوری ایده ها و راهکارها به مرحله دوم که مرحله تنظیم سند راهبردی ورزش می باشد وارد خواهیم شد.
وی ادامه داد: این مرحله در چهار بخش و بیست مضمون که در ارتباط با ابعاد همگانی و قهرمانی می باشد کار خواهد شد.
دکتر انصاری مهر با اشاره به اینکه ورزش ایران در چشم انداز 20 ساله نظام عقب تر از سایر حیطه ها می باشد اظهار داشت: با انجام این طرح درصددیم به اهداف استراتژیک که ورزش کشور را در چشم انداز 20 ساله گامی به جلو حرکت خواهد داد برسیم.
وی با تاکید بر اینکه مهم ترین مسئله در جوامع امروزی سلامت انسان هاست تصریح کرد: دانشگاهها، باشگاهها، اداره کل تربیت بدنی و شهرداری اصفهان به عنوان متولی اصلی شهر تکمیل کننده پازل سلامتی و تحرک شهروندان اصفهانی خواهند بود.
وی ایجاد زمینه های لازم برای برخورداری شهروندان از فرصت های ورزشی، ارتقا کیفیت فضاهای ورزشی سلامت محور و حرفه ای در اصفهان افزایش مشارکت عمومی ارگانها نهاد ها و جذب منابع مالی را برخی از سیاست های استراتزیک حوزه توانمندی های جریانات ورزشی شهر اصفهان برشمرد و ادامه داد: تعامل ایجاد شده دو سویه میان تربیت بدنی و آموزش و پرورش متاسفانه با اجرای طرح خصوصی سازی از بین رفت و آموزش و پرورش برای تامین فعالیت های جسمی و حرکتی دانش آموزان با معضل جدی روبرو شد اما امید آن می رود که با تدوین این سند راهکاری پیش روی متولیان ورزش کشور در جهت رفع مشکلات بیان شده قرار گیرد.
/11


کد مطلب: 8207

آدرس مطلب: http://imna.ir/vdci.uavct1arybc2t.html

خبرگزاری ایمنا
  http://imna.ir