علائم حیاتی!

یکی از عوامل مهم در ایجاد امنیت و رفاه شهروندان در شهرها علائم ترافیکی هستند. تابلوها ونماد های ترافیکی احتمال تصادف و تخلف را به عنوان ابزارهای راهنمایی و نظارتی کاهش داده و با اصلاع رسانی صحیح و به موقع پلیس راهنمایی و رانندگی را برای مدیریت و کنترل بهتر آمد و شد یاری می دهد.

بسیاری از علائم، فرم های استاندارد و جهانی دارند و اعمال سلیقه در آنها ممکن نیست. تابلوهای راهنمایی و رانندگی باید با دقت طراحی و ساخته شوند تا با استانداردها و مقررات جهانی سازگار باشد. تابلو ها با پیام های مختصر و مفید زمان دریافت پیام را کوتاه می کنند. مواد اولیه ای که در تولید و ساخت تابلوها و علائم ترافیکی به کار میرود باید از مواد مقاوم باشد. نوع شبرنگ به کار رفته در تابلوها و علائم رانندگی در طول عمر آنها اثر می گذارد. علائم راهنمایی نامناسب و با جانمایی غیر اصولی کاملا نتیجه عکس خواهد داشت.

برچسب‌ها