سرویس گرافیک

بیمه انتخابات

انتخابات وقتی همگانی شد و وقتی همه شرکت کردند، کشور عزّت پیدا میکند، نظام جمهوری اسلامی عزّت پیدا میکند، کشور بیمه میشود، نظام جمهوری اسلامی بیمه میشود. مقام معظم رهبری ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

برچسب‌ها