تلاش جهادی (۲۰) - جهش عمرانی نصف جهان

بهره برداری از سامانه اتوبوس تندروی اصفهان (۱)

در ایستگاه پنجاه و هفتم هر هفته چند افتتاح سامانه اتوبوس تندرو اصفهان(خط میدان امام علی (ع) تا پایانه شهدای ارغوانیه) و ۳۰ دستگاه اتوبوس تندرو به بهره برداری رسید.

برچسب‌ها