IMG_5435.jpg

لنجان_شهردار زرین شهر گفت:امروز زمان آن رسیده به سمتی حرکت کنیم که دیگر زرین شهر درگیر فراز و نشیب صنعت و تولید نشود و چنانچه چنین برنامه ریزی در مدیریت شهری انجام گیرد بزرگترین خدمت به شهر و شهرداری انجام گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان،مدیریت شهری و به معنای خاص شهرداری به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های اجتماعی هنگامی می‌تواند از کارایی و بهره‌وری بیشتری برخوردار باشد که اعتماد شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعی و معنوی کسب کند و از آن در مسیر اهداف سازمانی و توسعه شهری استفاده نماید. باید توجه داشت پاسخگو بودن، وحدت هنجاری و وجود شفافیت سازمانی در شهرداری از مهم‌ترین عوامل تغییر مثبت و ارتقای سطح اعتماد شهروندان به مدیریت شهری است.از این رو میثم محمدی شهردار زرین شهر مهمان ویژه‌برنامه «نیمکت» در این شهرستان بود که با او به گفت و گو نشستیم.

برنامه‌ و ایده‌ها شهرداری برای پیشرفت شهر و آبادانی هرچه بیشتر در آینده چیست؟

با توجه به آغاز کار بنده در مجموعه شهرداری زرین شهر، مدیریت شهری در دوره پنجم اهداف خود را با برنامه آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر باتوجه به اینکه دوره مدیریت ۴ ساله را پیش رو داریم  سعی میکنیم با تدوین برنامه ۵ ساله که جزو دستورالعمل وزارت کشور نیز هست در مسیر تعالی شهرگام برداریم.

باید گفت نابسامانی و عدم وجود برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در شهرداری یک آفت بسیار خطرناکی است که باتوجه به اهمیت موضوع بران شدیم در بدو خدمت خود با تدوین برنامه پنج ساله و عملیاتی کردن آن بتوانیم از آسیب های جدی به شهر جلوگیری کنیم. برنامه ۵ ساله شهرداری سال گذشته به این مجموعه ابلاغ شده اما همچنان در این خصوص برنامه ای تدوین نشده لذا در تلاش هستیم برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام شود. برنامه های ما در مدیریت شهری حول ۳ محور برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی خواهد شد که برنامه کوتاه مدت به نوعی انجام یک مدیریت بحران برای برون رفت از وضعیت فعلی شهرداری زرین شهر به جهت مسائلی که از نظر اقتصادی، بودجه ای  و درآمدی و بدهی های انباشته است انجام خواهد گرفت.

برنامه میان مدت نیز برنامه ریزی جهت انجام یکسری پروژه های نیمه تمام  و اتمام و بهره برداری از این پروژه ها طی دو سال آینده و در برنامه بلند مدت نیز سعی میکنیم با رویکرد توسعه ای، کسب درآمدهای پایدار و استفاده از پتانسیل های موجود در شهر به عنوان منطقه ای صنعتی، گردشگری و منطقه ای که قابلیت سرمایه گذاری دارد برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم شهری پویا و شهروندانی با نشاط را رقم بزنیم.

اولویت‌هایی که فکر می‌کنید امروز در شهرداری زرین شهر باید با سرعت هرچه بیشتر به وقوع بپیوندد؟

امروز در شرایطی شهرداری زرین شهر را تحویل گرفته ایم که پرسنل شهرداری ۳ ماه حقوق معوقه و پیمانکار فضای سبز نیز ۵ ماه حقوق معوقه دارد و این در حالی است که همواره یکی از دغدغه‌های مهم اعضای شورای دور پنجم و مدیریت شهری ز پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای پرسنل شهرداری بوده است و ما تمام تلاش خود را جهت پرداخت حقوق پرسنل به کار گرفته‌ایم.بایدبه این نکته نیز توجه داشت که شهرداری زرین شهر طی ۷ ماه گذشته تنها موفق شده است ۲۰ درصد از بودجه خود را محقق سازد و این در حالی است که تنها ۵ ماه تا پایان سال تنها فرصت باقی مانده است.

البته شرایط حاکم بر شهرداری و تغییر مدیریت در شورای شهر و دوره سرپرستی شهرداری و آغاز کار شهردار جدید باعث شده است امسال سال خوبی برای برنامه ریزی نباشد و از این جهت تنها اولویت ما در سال ۹۶ مسائل پرسنلی، کسب حداکثری بودجه در سال جاری و برنامه ریزی برای سال آینده است. امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده مشکل تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل به‌طورکلی برطرف و پرداخت حقوق و مزایا به‌روزرسانی شود و این مهم موجب نشاط و شادمانی در پرسنل و ایجاد انگیزه بیشتر در آنان برای فعالیت بیشتر بشود.

با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد زرین شهر باید از حیث برنامه و هزینه کرد سامان یابد، برنامه شما در این خصوص چیست؟

باید توجه داشت که شهر سیستمی چند وجهی است که وجوه و ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست‌محیطی، قانونی و تکنولوژیکی را دربر می‌گیرد. اما این که در این بین کدام وجه از اهمیت بیش‌تری برخودار باشد مسئله‌ای است که صاحبنظران بر آن نقدهای بسیاری دارند.

بعضی می‌گویند وجه اقتصادی در زندگی شهری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و چنانچه شهری از بعد اقتصادی فاقد رونق بوده و اقتصاد پویا، بالنده و در حال رشدی نداشته باشد، آن شهر قادر نخواهد بود به حیات خود ادامه دهد؛ حتی اگر شهری با اهداف یا زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی یا نظامی شکل گرفته باشد. به اعتقاد کارشناسان اقتصاد شهری  ادامه حیات شهرها بیش از هر چیز در گرو برخورداری از یک اقتصاد بالنده است و نیازمند سیاستگذاری اصولی و منطقی برای فرصت‌یابی، و به‌کارگیری منابع و توجه به محدودیت‌ها و بهره‌گیری از منابع انسانی و غیرانسانی برای رشد اقتصادی است. با توجه به این مهم باید گفت زرین شهر در دوره های طولانی با فراز و نشیب های فراوانی روبه روبوده است، به طوری که زمانی که اقتصاد و تولید در کشور رونق گرفته به تبع آن به دلیل صنعتی بودن شهرستان لنجان، اقتصاد زرین شهر نیز رونق می گرفته و زمانی که اقتصاد و تولید دچار رکود می شده زرین شهر و شهرداری این شهر دچار رکود می شده است. بنده به عنوان کسی که بالغ بر ۱۵ سال است در منطقه مشغول به فعالیت هستم این مهم را به خوبی لمس کرده ام لذا با توجه به وضعیت موجود دیگر زمان آن رسیده به سمتی حرکت کنیم که دیگر درگیر فراز و نشیب صنعت نشویم و چنانچه چنین برنامه ریزی در مدیریت شهری انجام گیرد بزرگترین خدمت به شهر و شهرداری انجام گرفته است.

لذا در برنامه ای که در شهرداری زرین شهر تدوین خواهد شد سعی خواهیم کرد تدوین برنامه با این چشم انداز باشد که اقتصاد زرین شهر حداکثر استقلال را نسبت صنعت پیدا کرده و با درآمدهای پایدار شهر را اداره کنیم. باید به این نکته نیز اشاره کنم که دیگاهی که بخواهم پروژه های خاص را شروع کرده و دست به اقدامات انتهاری بزنم تا با اجرای یک پروژه در شهر ماندگار و برند بشوم ندارم و اگر حمایت مدیران شهرستان لنجان، شورای اسلامی زرین شهر و مدیریت شهری را داشته باشیم می توانیم به سمتی حرکت کنیم که حداکثر استقلال از صنعت را پیدا کنیم.

امروزه یکی از مهمترین مباحث درآمدی، درآمد پایدار شهرداری هاست. این درآمدهای پایدار به چه معناست و آیا برنامه ای برای تحقق این مهم در زرین شهر دارید؟

درامدهای پایدار درامدهایی هستند که تأثیری از متغییرات اقتصادی نگیرند و شرایط بازار و آب و هوا و هر متغیر دیگری، هر گونه که بود، این درامد ها بی کم و کاست تأمین شوند. درحال حاضر درامدهایی داریم که به دو بخش تقسیم می شوند؛ یکی عمومی هستند و دیگری عوارض محلی، عوارض محلی آنهایی هستند که متغیر هستند و شوراها و شهرداریها و متناسب با مکان و جغرافیای محل تعیین می کنند البته درامدهایی که از این محل تأمین می شود ناپایدار هستند مثل ساخت و سازها. زرین شهر برای رشد و بالندگی، بیش از همیشه نیازمندتوسعه پایدار و رسیدن به یک شرایط متعادل از نظر پیشرفت است.

بی‌شک برای رسیدن به این مقصود، منابع پایدار شهری نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کنند و شاید بتوان این عامل را مهم‌تر ازدیگر عوامل در توسعه شهر ارزیابی کرد. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که موفقیت شهری در تبیین حس مسئولیت شهروندی و انگیزش شهروندان برای مشارکت درامور، منوط به تحقق مواردی ازجمله اعتمادسازی وتحلیل هزینه و مشارکت است. در اقتصاد شهری سالم، همه فعالان اقتصادی اعم از بنگاه‌های بخش عمومی، دولتی و خصوصی که استفاده کننده امکانات شهری هستند، متناسب با بهره‌ای که از خدمات و فضای شهر می‌برند، پرداختی متناسب با سهم خود نیز به شهر دارند که از آن به عنوان «عوارض» یاد می‌شود. اما در سال‌های اخیربه دلیل فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات‌رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری ها از طریق فروش «تراکم» بوده است که از زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می‌آید، درحالی که اگر مدیریت شهری بخواهد درچارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهای پایدار باشد که ازجمله مهم‌ترین آن عوارض نوسازی و عمران شهری است. باید به این نکته توجه داشت که شهرداری های کشورهای پیشرفته با توجه به این که به صورت علمی منابع درآمدی خود را تعریف کرده اند و به صورت مدیریت واحد شهری اداره می شوند به ندرت با معضل و مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند. ضمن این که به دلیل عملکرد شفاف شهرداری ها در مدیریت هزینه، مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض های قانونی بالا بوده لذا دراین شرایط شهرداران به برنامه ریزی بلندمدت پرداخته و با مشارکت و همیاری شهروندان برای رسیدن به اهداف طراحی شده اقدام می کنند.

امروز شهرداری زرین شهر با درک درست این مهم تمام تلاش خود را در این زمینه بکار خواهد گرفت تا به سمت کسب درآمدهای پایدار به جای درآمدهای ناپایدار حرکت کند از این جهت سیاست جدید مدیریت شهری در حالی با جدیت دنبال می‌شود که ما، قویاً ازحضور مردم در تأمین منابع مورد نیاز برای اداره شهر حمایت کرده و لازمه سلامت بودجه در شهرداری را مطلع کردن مردم از مصرف بودجه می‌دانیم و معتقد هستیم شهروندان نباید بدون برنامه و به طور یکسان ازخدمات شهرداری برخوردار باشند. بلکه باید هر شهروندی به میزان خدماتی که از شهرداری دریافت می‌کند، عوارض خود را به شهرداری بپردازد و به همان میزان هم منتظر دریافت خدمات باشد. از سوی دیگر زرین شهر پتانسیل های خوبی از نظر ثروت دارد که البته ثروت امروز این شهر را نمی توان با ۱۰ سال پیش مقایسه کرد چراکه بسیاری از این ثروت ها از بین رفته و یا دچار بحران های اقتصادی و مدیرتی شده است اما در مقایسه با شهرهای هم رده زرین شهر می توان گفت دارای ثروت و اندوختهای نسبتا بالایی است از این جهت ما باید با قدرت به حوزه سرمایه گذاری وارد شویم و در این میان به مردم به عنوان یک اندوخته و ثروت شهر نگاه کنیم چراکه بسیاری از مردم زرین شهر در شهرهای دور در حال سرمایه گذاری هستند و متاسفانه فضای لازم برای سرمایه گذاری آنها مهیا نبوده و باید این زمینه فراهم شود. پروژه هایی همچون پارک سوار، شهرک حمل و نقل و زمین هایی که در اختیار شهرداری بوده و تاکنون نتوانسته آنها را تبدیل به احسن کند یک ثروت به شمار می ایند و باید این ثروت را تبدیل به یک چرخه اقتصادی کنیم تا بتوانیم درآمد پایدار را ایجاد کنیم و بر همین اساس اسن مهم در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

با آغاز مدیریت خود در شهرداری زرین شهر و برگزاری جلسات متعدد با معتمدین و شهروندان عمده ترین نیاز شهروندان را چه ارزیابی کردید؟

به دلیل گستردگی حیطه وظایف شهرداری، مردم در لایه های مختلف زندگی خود با آن در ارتباط هستند، از این رو رضایت شهروندان از نحوه این ارتباط و انجام کارهایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این جهت پیچیدگی و زمان‌بر بودن امور در شهرداری می تواند زمینه نارضایتی شهروندان را فراهم کند، لذا محبت، تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور و تسریع در طی مراحل اداری مهم ترین خواسته شهروندان از شهرداری است که باید در اولویت تمام زیرمجموعه ها قرار گیرد. امروز مجموعه شهرداری جهت اداره خود نیازمند شهروندان بوده و مردم نیاز برای دریافت خدمات نیازمند شهرداری هستند از این جهت می توان گفت شهرداری و مردم از یکدیگر جدا نیستند و ما موظفیم به شهروندان خدمت کنیم و مردم به واسطه تکریم و خدمت خود را موظف می دانند که در اداره شهر با پرداخت عوارض و رعایت قوانین همیار شهرداری باشند.

از سوی دیگر با توجه به شرایط موجود در جامعه نیاز بیش از پیش امروز به آرامش روحی و روانی به خوبی احساس مس شود و این آرامش در گرو این است که روحیه کار، فعالیت و مجاهدت را توام با عبادت و بندگی پیش ببریم و آن موقع است که جامعه ما احساس آرامش می کند و در همه ابعاد زندگی اش در بعد مادی و معنوی موفق است. در این زمان  اگر درونمان آرامش داشته باشد دیگر با تصمیماتمان تنش زایی نمی کنیم و اگر خودمان آرامش داشته باشیم مدیریتمان توام با تنش زایی، ریا کاری و دوگانگی نخواهد بود و پدر و فرزند و همسایگان و همکاران با صمیمیت و برادری با یکدیگر زندگی می کنند، امروز از رسالت ها ی مهم ما این است که این آرامش را به جامعه تزریق کنیم .

از نظر شما وظیفه شهرداری و شهروندان در قبال یکدیگر چیست؟

در  حوزه ی حقوق و تکالیف شهروندی ابتدا این سوال مطرح می شود که حقوق شهروندی چیست و یا اینکه چه کسانی می توانند این حقوق را داشته باشند. و در کجا میتوان آن را جست و جو کرد. همانطور که می دانیم حقوق و تکالیف در برابر هم قرار می گیرند و هر کسی در قبال حقی  که به او تعلق می گیرد موظف است و وظیفه ای را باید انجام دهد و تکلیفی بر عهده ی او قرار گرفته است.

امروزه امروزه برای رعایت حقوق شهروندی نیاز به همکاری هر چه بیشتر خود شهروندان و مردم محله است. چراکه هر فرد باید بکوشد تا از شهروند منفعل به شهروند فعال ارتقا یابد تا هم خود از حقوق شهروندی خود بیشتر مطلع شود و هم جامعه را از حالت منفعل به حات پویا تغییر دهد. از طرفی رابطه بین شهرداری و شهروندان رابطه ای کاملا دوطرفه است و باید سعی کنیم این رابطه در زرین شهر تقویت شود چراکه قطعا مردم از قانون اطلاع کامل  دارند و ما هم می دانیم مردم در قبال قانون و شهرداری چه وظیفه ای را عهده دار هستند و در این میان به دنبال این نگاهی تعاملی_تشویقی هستیم و در این مسیر باید مردم را مجاب کنیم که خود را در اداره شهر دخیل بدانند و در نتیجه اثربخشی آن را نیز ببینند. اگر مردم عوارضی پرداخت می کنند باید به خوبی لمس کنند که با پرداخت به موقع عوارض خدمات شایانی را از سوی شهرداری دریافت کرده اند از این جهت ما در مدیریت شهری بر این باوریم نه تنها حقوق شهروند در همه موارد باید حفظ شود بلکه باید شهروند را نسبت به حقوقش آگاه کرد تا آن را مطالبه کند و درست مطالبه کند و ابهامی برایش نباشد.

از این جهت با توجه به اینکه آموزش شهروندی در چارت سازمانی جدید شهرداری ابلاغ شده است به دنبال آن هستیم اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را در شهرداری زرین شهر ایجاد کنیم تا  در قالب تشکیل این مجموعه بتواینم بحث هایی همچون ورزش همگانی، آموزش خانواده، آموزش حقوق شهروندی و... را برنامه ریزی و دنبال کنیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =