وضعيت هواي اصفهان به مراتب بدتر از تهران است

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اينكه وضعيت هواي اصفهان به مراتب بدتر از تهران است، گفت: آلودگي هواي تهران در برخي روزها 32 درصد فراتر از حد مجاز بوده اما در اصفهان 46 درصد از حد مجاز فراتر است.

به گزارش ايمنا، دكتر وحيد حسيني  در نشست تخصصي حمل و نقل و ترافيك شهري با موضوع حمل و نقل در آلودگي هوا به مقايسه آلودگي اصفهان و تهران و بررسي عوامل كاربردي مقابله با فاجعه آلودگي هوا پرداخت و گفت: در شهر تهران در هر منطقه ايستگاه پراكنده پايش هوا وجود دارد كه هر ساله به شهروندان اعلام مي كند كه چه تعداد روزناسالم، چه تعداد روز سالم و چه تعداد روز خطرناك را سپري كرده اند.
وي افزود: در سال 93 وضعيت هوا كمي از سال 92 بهتر بود ولي همچنان تعداد روزهاي ناسالم در شهر تهران 116 روز گزارش شده بود كه واقعا امر نگران كننده اي و آمار خطرناكي است.
مدير عامل سازمان سازمان كنترل ترافيك تهران با اشاره به اينكه آلودگي هوا چيزي نيست كه در يك ماه و يكسال حل شود، افزود: رفع آلودگي هوا برنامه دراز مدت مي خواهد، بنابراين ما در شهري مثل تهران با اين تعداد روزهاي ناسالم با يك فاجعه انساني مواجه هستيم و اين اصلا شوخي بردار نيست و اگر اين اعداد در هر جاي دنيا بود يك ستاد بحران تشكيل مي‌شد و وضعيت شهر را در دست مي گرفت و شهر از حالت عادي خارج مي گرديد، اما ما سالهاست عادت كرديم و در اين هوا تنفس مي كنيم و فكر مي كنيم بايد همينطور باشد .
حسيني با اشاره به اينكه وضعيت هوا در شش ماهه اول سال 94 بهتر از شش ماهه دوم سال است چرا كه در شش ماهه دوم انباشت الاينده ها را  شاهد هستيم، تصريح كرد: آمار وضعيت هوا در سال 94 خيلي بهتر از 92 بوده اما اين نشان از توليد كم نبوده بلكه تعداد روزهايي كه باد غالب از سمت غرب تهران آمده يا سرعت باد يا باران باعث شده اوضاع كمي بهتر شود.
وي با بيان اينكه آلاينده خاص يعني منوكسيد كربن در 10 سال گذشته با يك  شيب معنا دار  به سمت پايين حركت كرده است، تاكيد كرد: برنامه هاي مبارزه با آلودگي هوا در دراز مدت جواب مي دهد.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف گفت: سال 82 سازمان حفاظت از محيط زيست با مديريت  خانم ابتكار به همراه معاونت محيط زيست انساني محكم ايستادند و گفتند خودروساز بايد خوردرو را  از كاربراتوري به انژكتوري تغيير دهد و اين كار اجباري شد و سرب از بنزين حذف شد.
حسيني با اشاره به اينكه اكنون مي بينيم كه آلودگي منوكسيد كربن درتهران جدي نيست، گفت: زماني به دليل افزايش غلظت منو كسيدكربن در هواي شهر سكته هاي قلبي و نارسايي هاي قلبي زيادي گزارش مي شد، در حالي كه امروزه اگر دارد اين اتفاق مي افتد به دليل وجود آلاينده هاي ديگر است و منوكسيد كربن نقش كمتري دارد .
وي با بيان اينكه مشكل امروز و ديروز اصفهان ذرات معلق كوچكتر از دو نيم ميكرون است، افزود: ذراتي كه ما از احتراق توليد مي كنيم بين 30 تا 40 نانو متر است و طبيعت در اين محدوده نمي‌تواند ذره اي توليد كند .
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف تصريح كرد: آن چيزي كه ما از احتراق توليد مي كنيم، هرنوع ماده سمي كه فكر مي كنيد در آن هست در حالي كه ذرات گرد و خاك طبيعي عمدتا ذراتي است كه مشكل ساز نيست، بنابراين بايد بين ذرات انسان ساز با ذرات طبيعت ساز تفاوت قائل شويم.
حسيني خاطرنشان كرد: درست است اهواز وضعيت بدي دارد و مردم واقعا نمي توانند زندگي كنند و شايد اهواز به خاطر گرد وخاك و مشكلات ديد و تنفس خالي از سكنه شود، اما جنس ذراتي كه در اهواز وجود دارد با جنس ذراتي كه در اصفهان و ذرات تهران متفاوت است.
وي ادامه داد: توصيه مي شود  يك آناليز شيميايي جدي يك ساله از همه ذراتي كه در اصفهان وجود دارد انجام گيرد آن وقت تعجب خواهيد كرد از چيزهايي كه در ذرات معلق شهر وجود دارد كه به شدت با ذراتي كه در بيابان وجود دارد، متفاوت است.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف اضافه كرد: مردم سيستان دو هزار سال است كه در گرد وخاك زندگي مي كنند حتي خيلي از شهرهاي كشور هميشه مشكل گرد و خاك داشته اند  اما آنجا نمي شنويم كه افراد سرطان مي گيرند يا مي ميرند .
حسيني بيان كرد: ذراتي كه ما به عنوان بشر توليد مي كنيم كه ترافيك يكي از مهم ترين منشاهاي آن است، هم تركيباتش و هم سايز آن ناجور است و هيچ راه مقابله با اين ذرات ريز و با اين تركيبات شيميايي سمي وجود ندارد.
وي ادامه داد: وقتي فلزات سنگين را در هوا پيدا مي كنيد آنها جزء ذرات فلزات فوق العاده سمي و مضر هستند و. درست  است كه ما براي بقا به روي و مس نياز داريم ولي نبايد اين ها را تنفس كنيم .
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با اشاره به اينكه انباشت آالاينده ها در زمستان بيشتر مي شود و اين به خاطر وارونگي هواست، گفت: آلودگي هواي تهران در برخي روزها 32 درصد فراتر از حد مجاز بوده است اما اصفهان 46 درصد از حد مجاز فراتر است.
 حسيني با اشاره به اينكه تهراني ها به مراتب بيشتر از اصفهاني ها در اين زمينه  فعاليت مي كنند، افزود: تهراني ها به هر ريسماني چنگ ميزنند، مجلس ، شورا و هر جا كه دستشان برسد و توانسته اند بودجه زيادي در اين زمينه جذب كنند اما صداي مردم اصفهان بايد بيشتر در اين زمينه به گوش برسد .
وي تصريح كرد: امروز آنقدر سند و مستندات جمع آوري گرديده كه مشخص شده علت اصلي آلودگي شهر تهران بي شك ترافيك است. اكنون آلودگي هاي خانگي دليل و علت اصلي آلودگي نيست.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف خاطرنشان كرد: آلاينده بسيار خطرناك "ازن" نيز با اينكه ترافيكي نيست اما برگرفته از محصولات ترافيكي است .
حسيني اظهار كرد: بررسي آلاينده NO2  نيز در مورد اصفهان بسيار نگران كننده است كه نه تنها از تهران بالاتر مي‌باشد بلكه از بيشتر شهرهاي دنيا نيز پيشي گرفته است .
وي ادامه داد: مطالعات اخير در دنيا نشان داده دود ديزل نرخ ابتلاي به سرطان ريه را تا دو برابر افزايش داده است كه اين امر رتبه خطر دود ديزل را در كنار آزبست و راديو اكتيو قرار داده و آنرا 100 در صد سرطان زا عنوان كرده است.
وي تاكيد كرد: اگر مي دانستيد چقدر دود ديزل خطرناك است هرگز خودتان و كودكتان را در معرض دود ديزل قرار نمي داديد، تركيب اين آلاينده ها به دليل ريز و پايدار بودن در بدن بسيار پايدار است و دفع نخواهد شد .
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف اظهار كرد: اگر ميزان ذرات معلق زير 2.5 ميكرون را به عددي نزديك به استانداردها بهداشت جهاني برسانيم سالانه 22 ماه عمر اصفهاني ها افزايش مي يابد.
حسيني اذعان داشت: هر اصفهاني 2 سال از عمرش را به خاطر ذرات معلق زير 2.5 ميكرون  از دست ميدهد و اين خيلي تكان دهنده است.
وي افزود: نزديك به 31.5مليارد يورو درسال هزينه بهداشت و سلامت در اروپا است كه بابت آلودگي هوا مي پردازد.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با بيان اينكه ذرات معلق از سر تا پا انسان را تحت تاثير منفي مي گذارند، تصريح كرد: درآلمان با تغيير خودروهاي بنزيني به ديزل با رشد سرطان ريه روبرو شدند و اكنون اين ابتكار آلماني ها گريبان خودشان را گرفته است.
 حسيني اظهار كرد: بر اساس تحقيقات خانم رويا كليشادي يكي از100 دانشمند برتر دنيا كه اكنون در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان فعال هستند، نشان مي دهد آلودگي هواي اصفهان بر روي جنين نيز تاثير گذار است .
وي ادامه داد: آلودگي هوا هزينه دارد در بارسلون كه به شدت پاك تر از اصفهان است هزينه آلودگي به ازاي هر شهروند 1600يورو در سال است  اين در حالي است كه بارسلون يك سوم اصفهان هم آلوده نيست.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف اضافه كرد: محاسبه هزينه آلودگي به ازاي هر نفر در تهران بر اساس مطالعات 600 دلار در سال است كه معادل شش درصد توليد ناخالص ملي براي جمعيت هشت ميليوني تهران مي باشد .
حسيني ادامه داد: مشكل ما اين است كه خرج آلودگي هوا را نمي بينيم ، چون كسي ديگري بيمار مي شود و عمر كس ديگري كم مي شود؛ اگر هواپيمايي سقوط كند يا اگر يك اتوبوس تصادف كند همه مي فهمند . در سال مطابق آمار محافظه كارانه وزارت بهداشت 6000 نفر در تهران مستقيم به دليل آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند و اين بسيار بيشتر از‌ آمار تصادفات جاده اي است و به مراتب بيشتر از سقوط هواپيماست .
وي اضافه كرد: اگر تصادفي رخ دهد هواپيما خريداري مي شود ، اتوبوس را عوض مي كنيم ، جاده مي‌كشيم ، پل مي زنيم، دوربين پليس مي خريم پس چرا در برابر اين  هزار نفر  كاري نمي كنيم؟ مگر اين سانحه نيست ؟ دليل اين است كه اينها يكجا نمي‌ميرند بلكه در طول سال مي ميرند .
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف ادامه داد: ما در ايران 8 كلانشهر داريم كه همگي دچار آلودگي هوا هستند، مشكل ما در تهران و اصفهان انباشت آلاينده ها است . اگر اين كوهها نبودند امكان داشت خدا كمك كند و باد انباشتگي را كم مي‌كرد .
حسيني بيان كرد: بايد بررسي كنيم و ببينيم كه چه راه حلهايي وجود دارد و بقيه در شهرهاي ديگر دنيا چه كردند كه اكنون شهرهاي پاك تري دارند؟ آيا آنها كارهاي عجيب و غريبي كردند ؟ اصلا اينگونه نيست بلكه آنها به فكر بوده اند. آنها به اين فكر بوده اند كه 6000 مرگ در سال بحث جدي مي‌باشد.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف گفت: توسعه مترو گام خوبي در كاهش رفت و آمد در خيابانها و در نتيجه كاهش آلودگي هاي رو زميني است،  با ساخت معابر، پلها و توسعه راهها و باز كردن گره ترافيكي نيز بخشي از مشكلات حل مي شود .كنترل ماشينها و بررسي معاينه فني نيز خود به تنهايي مي تواند گام مهمي باشد .
حسيني افزود: سوخت ناجور، خودروي با استاندارد بد ، ترافيك زياد و عوامل ديگر را در حالتي در نظر بگيريد كه فرد در مركز آلودگي يعني در ترافيك  قرار دارد . حال اگر سرعت حركت ترافيك را هم در نظر بگيريم اثر ترافيك كند بر تاثير آلودگي بيشتر نمايان مي شود .
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف تصريح كرد: تكنولوژي خودرو نيز نقش غير قابل انكاري بر آلودگي دارد، همچنين موتور سيكلت هاي كاربراتوري خود يكي از فاجعه هاي زيست محيطي هستند .
حسيني خاطرنشان كرد: هر موتور سي جي 125 به تنهايي معادل 3 خودرو پژو 405 آلودگي توليد مي كند كه اين عدد به نسبت 500 هزار دستگاه موتور سيكلت موجود در اصفهان يك عدد نگران كننده است .
وي اظهار كرد: 900 هزار دستگاه سواري و وانت بار در شهر اصفهان تردد مي كنند كه 116 هزار دستگاه آنها فرسوده و بالاي بيست سال عمر دارند و 75000 از‌ آنها حتي بالاي 25 ساله هستند و 17500 خودروي سنگين وجود دارد كه 70 درصد آنها بالاي 20 سال عمر دارند كه اگر اين آمارها را كنار هم بگذاريم به اين نتيجه مي رسيم بايد در اصفهان آلودگي داشته باشيم .
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف ادامه داد: درباره اصفهان مي گويند ذوب آهن صنعت آلوده كننده اي است اما با اين آمار بالا، بدون ذوب آهن باز هم آلودگي منطقي است .
حسيني اضافه كرد: 160 سازنده موتورهاي 125 داريم كه قطعات چيني ارزان قيمت را وارد كرده و اقدام  به مونتاژ موتورهاي كم قيمت مي كنند . قيمت اين موتورها آنقدر ارزان است كه حتي گاهي افرادي كه موتورهايشان جريمه يا توقيف مي‌شود براي گرفتن آنها به پليس مراجعه نمي‌كنند و ترجيح مي‌دهند يك موتور نو بصورت قسطي خريداري كنند ، ما از يك طرف موتور ارزان ميخريم از طرف ديگر هزينه بهداشت و سلامت مي‌دهيم .
وي ادامه داد: در مورد سوخت ديزل نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه ميزان گوگرد كنوني گازوييل ppm 7600 است كه ميزان نرمال آن 10 است .
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف  اضافه كرد: نمايندگان مجلس اصفهان بايد براي اصفهان سوخت با ميزان گوگرد زير 50 از وزير نفت درخواست كنند.
حسيني بيان كرد: راه حلهاي بنيادي حل معضل آلودگي هاي توليد شده در اثر ترافيك شامل توسعه حمل و نقل عمومي ، حمل و نقل انسان محور و جدا كردن مساله ترافيك از آلودگي هواست .
وي ادامه داد: راه حل هاي مهندسي نيز از جمله راه حلهاي مهم است، ما امروزه راه حلهاي مهندسي زيادي در دنيا داريم كه آزمايش خود را هم پس داده اند، اما متاسفانه در ايران بيشتر به صورت نمايش است و خودرو سازها به اين مسايل دقت نمي‌كنند .
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف اضافه كرد: براي مثال يك راه حل ساده فيلتر دوده خودروهاي ديزل است كه بايد خريداري شده در اگزوز ماشين هاي ديزل نصب گردد ، اكنون با نبود اين فيلتر مسير آلودگي بسيار ساده است.
حسيني گفت: براي خودروهاي بنزيني نصب كاتاليست بر روي خودرو اجباري شده كه اكنون خودرو سازها اقدام به نصب آن مي نمايند اما خود مردم با انگيزه باز شدن نفس خودرو آنرا برمي‌دارند كه بايد به آنها گفت نفس خودرو باز مي‌شود اما نفس كودك شما گرفته مي‌شود.
وي افزود: شكست برخي حركات نيز به دليل عدم توانايي رقابت است براي مثال جايگزيني موتور سيكلت هاي برقي با آلودگي صفر به دليل ارزان بودن موتورهاي ساخت چين با موفقيت صورت نگرفت.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف تصريح كرد: اعمال مقررات مربوط به كنترل ورود خودروهاي فاقد معاينه فني به مناطق مشخص نيز مي تواند سودمند باشد.
حسيني با اشاره به اينكه يكي از عوامل عدم مراجعه براي دريافت معاينه فني عدم جريمه اين خودروها است، خاطرنشان كرد: يك تاكسي فرسوده در سال هم وزن خود آلودگي توليد مي كند  و اگر يك خودروي سمند نو به جاي آن به بدهيم باز هم به صرفه است.
وي اظهار كرد: لازم است خودروهاي كاربراتوري بالاي بيست سال متوقف شوند تا از توليد اين حجم آلاينده هاي توليدي آنها كاسته شود .
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف ادامه داد: در ايران قوانين بسيار مترقي و كارآمدي براي مبارزه با آلودگي هاي ترافيكي وجود دارد كه روي زمين مانده اند؛ براي مثال يكي از قوانين بسيار خوب و مفيد پلاك نكردن موتور سيكلتهاي كاربراتوري است .
حسيني اضافه كرد: دسترسي به يك نتيجه خوب نيازمند تحقيقات صحيح و داشتن آمار هاي صحيح است كه اصفهان مي بايست به اين امر اهتمام بوزرد .
/161

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =