کاریکاتور
 
پارکومتر به اصفهان می آید

کاریکاتور شهر

پارکومتر به اصفهان می آید

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

اصفهان کارت، کارت همه کاره ی شهر اصفهان

کاریکاتور شهر

اصفهان کارت، کارت همه کاره ی شهر اصفهان

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
 
پارکومتر به اصفهان می آید

کاریکاتور شهر

پارکومتر به اصفهان می آید

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
اصفهان کارت، کارت همه کاره ی شهر اصفهان

کاریکاتور شهر

اصفهان کارت، کارت همه کاره ی شهر اصفهان

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
شهردار اصفهان: چمن از فضای اصفهان حذف می شود

کاریکاتور شهر

شهردار اصفهان: چمن از فضای اصفهان حذف می شود

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
کشف جدار خارجی تفرجگاه چهارباغ اصفهان

کاریکاتور شهر

کشف جدار خارجی تفرجگاه چهارباغ اصفهان

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
پاک کردن صفرهای جدول فوتبال به دست دو تیم اصفهانی

کاریکاتور شهر

پاک کردن صفرهای جدول فوتبال به دست دو تیم اصفهانی

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
اصفهان، شهر دوستدار سالمند

کاریکاتور شهر

اصفهان، شهر دوستدار سالمند

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
پرنده های عمود پرواز آتش نشان

کاریکاتور شهر

پرنده های عمود پرواز آتش نشان

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
بودجه 28 میلیارد ریالی برای تردد معلولان

کاریکاتور شهر

بودجه 28 میلیارد ریالی برای تردد معلولان

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
پرداخت عوارض نوسازی، گامی موثر در عمران شهری

کاریکاتور شهر

پرداخت عوارض نوسازی، گامی موثر در عمران شهری

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
پرداخت عوارض نوسازی، گامی موثر در عمران شهری

کاریکاتور شهر

پرداخت عوارض نوسازی، گامی موثر در عمران شهری

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
پرداخت عوارض نوسازی، گامی موثر  در توسعه فضای سبز

کاریکاتور شهر

پرداخت عوارض نوسازی، گامی موثر در توسعه فضای سبز

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
 
شهردار اصفهان: افتتاح فاز دوم خط یک قطار شهری

کاریکاتور شهر

شهردار اصفهان: افتتاح فاز دوم خط یک قطار شهری

برای ديدن کاریکاتور اینجا کلیک کنید. 05126/126

 
حضور متفاوت و خلاقانه ایمنا 2

کاریکاتور شهر

حضور متفاوت و خلاقانه ایمنا 2

خبرگزاری ایمنا به عنوان غرفه فعال نمایشگاه مطبوعات انتخاب شد؛ طرح نیمکت و پرفورمنس های ایمنا در نمایشگاه بیست ...

 
روایتی از اقدام و عمل

کاریکاتور شهر

روایتی از اقدام و عمل

پس از افتتاح فاز دوم خط یک شهری سه رام از قطارهای فوق پیشرفته مترو اصفهان به نصف جهان رسید.

 
حضور متفاوت و خلاقانه ایمنا

کاریکاتور شهر

حضور متفاوت و خلاقانه ایمنا

خبرگزاری ایمنا به عنوان غرفه فعال نمایشگاه مطبوعات انتخاب شد؛ طرح نیمکت و پرفورمنس های ایمنا در نمایشگاه بیست ...