زیبایی شهر برای استقبال از بهار دوچندان می شود

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۴
عکاس : خبرگزاری ایمنا
امسال میزبانی متفاوتی داریم
اصفهان شهر جهانی خلاق
1 تا 13 فروردین ماه
We host tourists differently this year
Isfahan, The World Creative City
March 21 to April 2
 
کد مطلب: 275400